Deiliskipulag við Hjallabraut samþykkt – Stærri hús og áfram ekið í gegnum bílastæði við Skátaheimilið

Hér sést vel hversu húsin eru komin nálægt skátaheimilinu og göngustígnum.

Skipulags- og byggingarráð hefur samþykk breytta tillögu að deiliskipulagi að þéttingu byggðar inn á hverfisvernd við Víðistaðatún en bæjarstjórn vísaði fyrri tillögu sem lögð var fyrir bæjarstjórn 5. febrúar án nokkurra skýringa en mikil mótmæli hafði komið við tillögunum m.a. frá Skátafélaginu Hraunbúum en gert er ráð fyrir að aðkoma að húsunum verið í gegnum frekar lítið bílastæði framan við inngana að Hraunbyrgi.

Ný tillaga gerir áfram ráð fyrir aðkomu að húsunum um bílastæði við skátaheimilið og húsin eru enn nær skátaheimilinu.

Lögð var fram breytt tillaga sem gerir ráð fyrir fækkun á húsum en stækkun og segir í afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs að nýja deiliskipulagstillagan taki af fækkun húsa og framkomnum athugasemdum án þess að það sé útskýrt nánar.

Var samþykkt á fundinum að auglýsa nýju tillöguna í samræmi við 41.gr. skipulagslaga og var erindinu vísað til bæjarstjórnar.

Tillagan frá 2019 sem vakti alls ekki hrifningu bæjarbúa ef marka mátti hverfissíður og umræður.

Fulltrúar meirihlutans ásaka Samfylkinguna fyrir að gera ítrekaðar tilraunir til að leggja stein í götu uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í bæjarfélaginu

Fulltrúi Samfylkingarinnar bentu á að deiliskipulag fyrir svæðið hafi fengið góða og faglega umfjöllun í ráðinu. „Á fundi ráðsins þann 17. desember, 2019 var samþykkt tillaga að deiliskipulagi lágreistrar byggðar. Það var loks tekið fyrir í bæjarstjórn í febrúar, en þá var því vísað aftur til ráðsins. Nú liggur fyrir alveg ný tillaga með umtalsverðum breytingum frá annarri arkitektaskrifstofu en gerði upphaflegu tillöguna. Engar ástæður eru tilgreindar fyrir þessum breytingum sem hafa verið unnar með ærnum tilkostnaði. Því miður er þetta enn eitt dæmið hjá meirihlutanum um hringlandann í skipulagsmálum og hvernig málum er þvælt fram og til baka innan kerfisins með tilheyrandi kostnaði sem kemur niður á áformum um uppbygginu íbúðarhúsnæðis í Hafnarfirði.“

Í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar segir að því miður komi bókun fulltrúa Samfylkingarinnar ekki á óvart. „Sá flokkur virðist ítrekað – og viljandi – gera tilraun til að leggja stein í götu uppbyggingar íbúðahúsnæðis í bæjarfélaginu með því að gera flókið skipulagsferli tortryggilegt í augum íbúa. Það er ekkert óeðlilegt að mál taki einhverjum breytingum í ferlinu. Að öðru leyti telur meirihlutinn rétt að benda á að góður gangur er almennt í skipulagsmálum í Hafnarfirði. Líkt og fram kemur í fyrri bókunum á fundinum er kröftug og skynsamleg uppbygging framundan hér í bæ; bæði á nýbyggingarsvæðum og þéttingarreitum eins og hér um ræðir. Í þessu máli stendur ekkert annað til en að setja deiliskipulagið í auglýsingu og kynna það formlega fyrir íbúum bæjarfélagins.“

Ósamstaða í skipulags- og byggingarráði

„Samfylkingin í Hafnarfirði hefur ávallt sett í forgang kröftuga uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Hafnarfirði eins og dæmin sanna. Hér er hins vegar verið að taka til afgreiðslu tillögu á svæði sem þegar hefur fengið umfjöllun og afgreiðslu úr ráðinu. Það er staðreynd að það mun seinka uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á þessu svæði. Þetta er því miður ekki eina dæmið um hringlandaháttinn hjá meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í skipulags- og byggingarmálum í Hafnarfirði.“

Hingað til hefur Víðistaðasvæðið verið varðveitt sem útivistarsvæði eins og gert var ráð fyrir í aðalskipulagi.

Markmið að þétta byggð mæta hluta íbúðþarfar

Svæðið í norð-vesturhorni Víðistaðatúns er eitt af þeim sem starfshópur um þéttingu byggðar benti á sem mögulegt svæði til uppbyggingar í greinagerð sinni sem skilað var í byrjun árs 2016. Markmið breytinganna er að mæta að hluta þeirri íbúðaþörf og eftirspurn sem nú er fyrir hendi.

Skýringarmyndir sýna ekki hvernig húsin aðlagast mismunandi hæðum á svæðinu.

Heimilt verður að byggja tvö raðhús á tveim hæðum, annað með þrem íbúðum og hitt með fjórum íbúðum, og þrjú einbýlishús á einni hæð. Sérafnotareitur er afgirtur með lágreistum vegg, og svæði fellt inn í mön að Hjallabraut sem skýlir garði frá umferðarnið Hjallabrautar.

Göngusvæði er áætlað á milli húsanna.

Á norðurhluta lóðar skal gróðursetja tré til að skýla fyrir norðanátt. Val og staðsetning þeirra skal taka mið af byggingarreglugerð. Á vesturhluta lóðar skal koma fyrir lágreistum gróðri meðfram Hjallabraut. Útfæra skal landslagsmótun að raðhúsum frá Hjallabraut til að gefa íbúum raðhúsa skjól frá umferð.

Komi í ljós við nánari hönnun að færa þurfi til mannvirki á lóð þá eru heimil fráviksmörk allt að 50 cm bæði lárétt og lóðrétt á lóð og við hæðarafsetningu.

Bjarni Snæbjörnsson arkitekt gerði nýjustu tillöguna.

Hjallabraut – deiliskipulagstillaga

Hjallabraut – skýringarmyndir

Eldri fréttir á Fjarðarfréttum.is

Bæjarstjórn samþykkir að auglýsa nýtt aðalskipulag fyrir 11 einbýlishús við Hjallabraut

11 ný einbýlishús við Hjallabraut með einu bílastæði við hvert hús

 

 

Ummæli

Ummæli