fbpx
Fimmtudagur, júní 13, 2024
HeimFréttirHamrinum lokað og ungmennahús verði á Selhellu og í Menntasetrinu við Lækinn

Hamrinum lokað og ungmennahús verði á Selhellu og í Menntasetrinu við Lækinn

Tillaga ekki kynnt í fundargögnum og minnisblað ekki afhent fulltrúum í færðsluráði og fjölskylduráði

Mikil breyting á félagsstarfi ungs fólks var samþykkt af meirihluta bæði í fjölskylduráði og fræðsluráði án þess að tillögunnar hefði verið getið í fundarboði og án þess að gögn væru lögð fram á fundinum.

Lesið var upp alllangt minnisblað og það samþykkt með atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar gegn atkvæðum fulltrúa Samfylkingar og Viðreisnar.

Félagsstarf ungs fólk á Selhellu og í Menntasetrinu við Lækinn

Í megindráttum verður skipulagt ungmennastarf á tveimur stöðum í bænum, annars vegar á Selhellu 7 og í Menntasetrinu við Lækinn hins vegar frá og með næsta hausti.

Félagsstarf fyrir ungt fólk  á forræði fjölskyldu og barnamálasviðs færist yfir á mennta- og lýðheilsusvið.

Forstöðumaður fékk vitneskju um lokun Hamarsins við uppsögn á meðan fundirnir stóðu yfir

Starfsemi Hamarsins á Suðurgötu verður lögð niður og í samtali við Fjarðarfréttir harmar Margrét Gauja Magnúsdóttir, forstöðumaður Hamarsins, mjög að þessi öfluga starfsemi verði lögð niður. Hún sagði að ekkert samráð hafi veri haft við sig og hún fékk fyrst að vita af breytingunum þegar hún var, á meðan fundir ráðanna stóð yfir, boðuð á fund með mannauðsstjóra og henni tilkynnt að henni og starfsfólki hennar væri þar með sagt upp.

Ungmennahúsið Hamarinn var sett á laggirnar 2018 og var ætlað ungmennum 18-25 ára og hefur síðan þá vakið athygli fyrir fjölbreytt starf þar sem ýmsir minnihlutahópar hafa fengið að njóta sín.

Í minnisblaði sem ekki var lagt fram á fundum ráðanna segir m.a.:

„Á fundi fjölskylduráðs þann 19. mars sl. var fjölskyldu- og barnamálasviði falið að setja af stað vinnu við að greina betur hóp ungs fólks sem ekki er í vinnu, námi eða starfsþjálfun.

Stjórnvöld bera ríka lagalega- og samfélagslega ábyrgð á málefnum ungs fólks og að tryggja að þau hafi jöfn tækifæri til að vaxa og dafna, sjálfum sér og samfélaginu til heilla. Sveitarfélögin sinna mikilvægu hlutverki í því verkefni með nærþjónustu sem á að mæta mismunandi og einstaklingsbundnum þörfum hvers og eins.  Mikilvægt er að bregðast við brottfalli ungmenna úr framhaldsskólum með markvissum hætti. Leitast hefur verið við að mæta þeim hópi ungs fólks sem ekki er í vinnu, námi eða starfsþjálfun með ýmsum úrræðum. Í Hafnarfirði hafa Fjölskyldu- og barnamálasvið og Mennta- og lýðheilsusvið sinnt margvíslegri þjónustu við þennan hóp.

Mikilvægt er að fötluðum börnum og ungmennum standi til boða frístundastarf í takti við þjónustuþarfir og óskir en einnig að brjóta niður múra milli ólíkra hópa og bjóða fatlaða sem ófatlaða velkomna í það frístundastarf sem er í boði hjá bænum. Sú starfsemi sem hefur verið til staðar, Vinaskjól, Kletturinn og kvöldstarf fatlaðra barna og ungmenna verður áfram til staðar en fær nýja staðsetningu með annarri frístundastarfsemi sem ungu fólki stendur til boða.“

Vinnubrögðum mótmælt

Fulltrúar minnihlutans í fræðsluráði mótmæltu í bókun harðlega óvönduðum og ófaglegum vinnubrögðum meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks í þessu máli:

„Hér leggur meirihlutinn til skipulagsbreytingar án þess að fulltrúar minnihlutans hafi fengið tækifæri til þess að kynna sér málið í aðdraganda þessa fundar, þá liggur fyrir tillaga sem gerir ráð fyrir að félagsstarfi fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára verði breytt í grundvallaratriðum í Hafnarfirði.

Tillagan fylgdi ekki með útsendum fundargögnum og ekkert var upplýst um það í fundarboði að til stæði að afgreiða nokkuð í tengslum við þetta mál.

Þetta eru ólýðræðisleg og óboðleg vinnubrögð af hálfu meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Þar sem fulltrúar minnihlutans hafa ekki haft tækifæri til þess að kynna sér efni tillögunnar þá greiða fulltrúar minnihlutans atkvæði gegn þessari tillögu vegna þeirra vinnubragða sem meirihlutinn ástundar í þessu máli.“

Óska eftir skriflegu áliti bæjarlögmanns

Fulltrúar Samfylkingar og Viðreisnar í fjölskyluráði bókuðu einnig og mótmæltu harðlega óvönduðum og ófaglegum vinnubrögðum meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks í þessu máli:

„Án þess að fulltrúar minnihlutans hafi fengið tækifæri til þess að kynna sér málið í aðdraganda þessa fundar, þá var lesin upp tillaga á þessum fundi sem gerir ráð fyrir að félagsstarfi fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 verði breytt í grundvallaratriðum í Hafnarfirði en fulltrúar minnihlutans hafa ekki einu sinni tillöguna undir höndum þegar hún er tekin til afgreiðslu. Þessari vinnu hefur verið haldið algjörlega frá fulltrúum minnihlutans í Fjölskylduráði og tillagan fylgdi ekki með útsendum fundargögnum og ekkert var upplýst um það í fundarboði að til stæði að afgreiða nokkuð í tengslum við þetta mál. Þetta eru ólýðræðisleg og óboðleg vinnubrögð af hálfu meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Fulltrúar Samfylkingar og Viðreisnar hafa margsinnis kallað eftir því þessi mál verði tekin til skoðunar og styðja eflingu félagsstarfs ungmenna í Hafnarfirði en meirihlutinn hingað til skellt við skollaeyrum. Nú birtist fyrirvaralaust tillaga um grundvallarbreytingar á starfseminni og minnihlutanum haldið algjörlega frá þeirri vinnu.

Fulltrúar minnihlutans í Fjölskylduráði óska eftir skriflegu áliti bæjarlögmanns á því hvort þessi vinnubrögð standist samþykktir bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, stjórnsýslulög og sveitarstjórnarlög. Þar sem fulltrúar minnihlutans hafa ekki haft tækifæri til þess að kynna sér efni tillögunnar þá greiða fulltrúar Samfylkingarinnar atkvæði gegn þessari tillögu vegna þeirra vinnubragða sem meirihlutinn ástundar í þessu máli. Fulltrúi Viðreisnar er alfarið mótfallinn þessum vinnubrögðum meirihlutans og tekur heilshugar undir afstöðu fulltrúa Samfylkingarinnar.“

Tillagan sem samþykkt var

Lagt er til að félagsstarfi fyrir ungt fólk á aldrinum 16 – 24 ára í Hafnarfirði verði breytt. Í breytingunum er lögð áhersla á að efla og útvíkka frístundastarf fyrir ungmenni í bæjarfélaginu til mikilla muna. Lagt er til að skipulagt ungmennastarf verði á tveimur stöðum í bænum til að koma til móts við íbúa í sístækkandi bæjarfélagi, annars vegar á Selhellu 7  og í Nýsköpunar- og tæknisetrinu í Menntasetrinu við Lækinn hins vegar.

Einnig er lagt til að félagsstarf fyrir ungt fólk  á forræði fjölskyldu og barnamálasviðs færist yfir á mennta- og lýðheilsusvið og þá að nýjar félagsmiðstöðvar ungs fólks,- opni á báðum þessum stöðum á haustmánuðum.

Markmið með breytingunum er að búa til nýtt fjölbreytt og skapandi frístundastarf fyrir ungt fólk í Hafnarfirði með áherslu á fræðslu, þroska og farsæld. Lögð verði áhersla á að vinna enn frekar með ungu fólki og aðstoða þegar á þarf að halda þegar kemur meðal annars að starfsþjálfun, vinnu eða námsvali til að stuðla að jöfnum tækifærum allra til að vaxa og dafna. Unnið verður út frá tillögum í  Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins um forvarnir og geðrækt hjá ungmennum. Þar er áhersla á að fjölga tækifærum til atvinnu- og starfsþjálfunar fyrir ungmenni og bæta aðgengi þeirra að mótun og framkvæmd nýsköpunarverkefna innan sveitarfélags.

Fjölskyldu- og barnamálasvið hefur verið með frístundastarf fyrir fötluð börn og ungmenni í Vinaskjóli og Klettinum og hefur það starf verið aðskilið frá öðru frístundastarfi til þessa. Ætlunin er að flytja þá starfsemi undir Mennta- og lýðheilsusvið með það að markmiði að minnka aðskilnað þessara hópa og þar með samræma og bæta þjónustuna.

Lagt er til að aðstaðan og starfsemin bæði á Selhellu og í Nýsköpunar- og tæknisetrinu verði þróuð með ungmennum og á þeirra forsendum.  Stofnaður verði starfshópur sem hefur vinnu sína í byrjun júní og skilar tillögum fyrir haustið.  Áhersla verði lögð á að tryggja að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum ungs fólks sé mætt í frístundum þeirra. Horft  er til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og markmiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

  • Aðstaða og aðgengi að sálfræðingum svo sem í gegnum Bergið Headspace verður aukin sem og önnur þjónusta sem styrkir ungt fólk.
  • Tækifæri til fjölbreyttrar listsköpunar verði aukin umtalsvert frá því sem nú er  og  Nýsköpunarsetrið við Lækinn sinni því verkefni. Þá muni sú þjónusta sem nú er veitt í Nýsköpunar- og tæknisetrinu standa áfram til boða. Stutt verði við hugmyndir ungs fólks með leiðsögn og ráðgjöf, námskeiðum, smiðjum eða fyrirlestrum hvort sem er í  nýsköpun eða nýtingu á tækjum sem Nýsköpunarsetrið býr yfir.
  • Í húsnæðinu á Selhellu eru margvíslegir möguleikar fyrir hendi til að efla og þróa fjölbreytta dagskrá fyrir ungt fólk, t.d. með fræðsluerindum, tungumálakennslu og málefnum tengdum forvörnum og heilbrigðum lífsstíl. Leitast verði við að styðjast við tillögur starfshóps þar um.
  • Starfsemi Músik og Mótor verður óbreytt og starfsemin heyrir áfram undir Mennta- og lýðheilsusvið.
  • Starfsemi Hamarsins verður lögð niður samhliða þessari breytingu um miðjan ágúst.
  • Vinaskjól og Kletturinn flytja á Selhellu og færist undir Mennta- og lýðheilsusvið en verða með óbreytta starfsemi á Suðurgötu 14 þar til aðstaða á Selhellu verður tilbúin
  • Samþætt þjónusta verður á Suðurgötu 14.
  • Hæfingastöðin flytur á Suðurgötu en við það skapast spennandi tækifæri til framtíðar fyrir fólk á öllum aldri, börn og fullorðna, sem þarf þjálfun eða kennslu í óhefðbundnum tjáskiptum. Um er að ræða hóp sem kemur inn í afmarkaðan tíma í nám og lærir tákn og á þá tækni sem til þarf til að nota „tungumálið“ sem það er að læra. Húsnæði að Bæjarhrauni hefur lengi verið of lítið en við flutninginn skapast góðir möguleikar til úrbóta í þeim efnum. Geitungar hafa vaxið hratt síðustu ár og nú verður tækifæri til að efla starfið enn frekar með fjölbreyttari þjónustu fyrir breiðari notendahóp. Skortur hefur verið á ýmis konar vinnu og virkni fyrir fólk með skerta starfsgetu.

Ummæli

Ummæli

Tengdar greinar
- H1 -

Nýjustu greinar

H2