Nýtt leiðakerfi Strætó í undirbúningi

Áætlað er að Borgarlínan muni leysa hluta stofnleiðanets Strætó af hólmi eftir því sem hún byggist upp

Hugmyndir að nýju stofnleiðakerfi Strætó

Faghópur um leiðakerfismál var skipaður af stjórn Strætó í febrúar 2019 og er áætlað að faghópurinn skili hug­myndum að nýju leiðaneti til stjórnar Strætó í nóvember á þessu ári.

Í faghópnum eiga sæti: Fulltrúar úr leiðakerfi Strætó, fulltrúar sveitar­félaganna á höfuðborgarsvæðinu, full­trúi Vegagerðarinnar, fulltrúi Samtaka um bíllausan lífsstíl og fulltrúi Sam­göngu- og sveitastjórnarráðuneytisins.

Markmið verkefnisins er að laga Strætó að breyttu skipulagi og innleiða nýjar áherslur þar sem örari tíðni og styttri ferðatími verður í forgrunni.

Leitað til almennings

Nú er leitað til almennings um álit á ábendingar en á næsta ári verður nýtt leiðakerfi prófað í umferðarlíkani og eftir það verður leitað til almennings á ný.

Strætó leggur mikla áherslu á þátt­töku almennings í mótun nýs leiðanets. Eru íbúar höfuðborgar­svæð­isins hvattir til að skoða fyrstu hugmyndir að nýju leiðaneti og koma fram með hugmyndir og ábendingar um legu leiða og stað­setningu stoppistöðva.

Hefur verið sett upp sérstök síða á straeto.is/nytt-leidanet þar sem nálgast má nánari upplýsingar og leiðbeiningar.

Svona gæti leiðakerfið litið út. Tvær stofnleiðir liggja um Hafnarfjörð. Ein frá Skarðshlíð og að BSÍ og hin frá Hvaleyrarholti um Mjódd að Keflavíkurflugvelli

Stofnleiðir og almennar leiðir

Lagt er til að skipta leiðanetinu í tvo flokka: stofnleiðir og almennar leiðir og taka fyrstu hugmyndir mið af því.

Stofnleiðanetið er skipulagt sem burð­ar­­ásinn í nýju leiðaneti og tilgangur þess verður að flytja mikinn fjölda far­þega á sem stystum tíma.  Áætlað er að vagnar á stofnleiðum aki á 7-10 mín­útna fresti á annatímum og 15-20 mín­útna fresti utan annatíma.

Áætlað er að Borgarlínan muni leysa hluta stofnleiðanets Strætó af hólmi eftir því sem sérrými Borgarlínu bygg­ist upp.

Við hönnun almenna leiðanetsins er hugsunin sú að tengja hverfi höfuð­borgarsvæðisins við stofnleiðanet Strætó og Borgarlínu. Áætlað er að almenn­ar leiðir aki á 15 mínútna tíðni á anna­tíma og á 20-30 mínútna tíðni utan annatíma.

Nýtt leiðakerfi í Hafnarfirði

Íbúaþéttleiki ræður legu leiða

Nýja leiðanetið er m.a. skipulagt út frá íbúaþéttleika.

Samkvæmt fyrstu hugmyndum um nýtt leiðanet munu meira en tvöfalt fleiri íbúar höfuðborgarsvæðisins búa í innan við 400 m radíus frá stoppistöð með a.m.k. 10 mínútna tíðni, eða 64% íbúa í stað 26% í núverandi leiðaneti.

Ef skipulagsáætlanir sveitarfélaga ganga eftir þá mun stór hluti upp­byggingar á næstu árum eiga sér stað í nágrenni við þær stofnleiðir sem teikn­aðar hafa verið upp í nýju leiðaneti. Það má því gera ráð fyrir að þetta hlutfall muni verða enn hærra í framtíðinni.

Þekjandi kerfi

Núverandi leiðanet Strætó er að miklu leyti skipulagt sem „þekjandi kerfi“.  Algengt er að vagnar leggi lykkju á leið sína til þess að ná viðkomu í sem flestum hverfum höfuð­borgar­svæð­isins. Með slíku fyrirkomulagi dreif­ist þjónustan yfir stærra landsvæði, ferðatími eykst, tíðni minnkar og farþegar eru ekki eins margir. Í slíku kerfi er þó yfirleitt stutt í næstu biðstöð.

Þátttökukerfi

Í hugmyndum um nýtt leiðanet og Borgarlínu verður þyngri áhersla lögð á „þátttökukerfi“. Í slíku neti er mest tíðni þar sem þéttleiki íbúa og vinnustaða er mestur. Leiðirnar eru beinni, með örari tíðni, styttri ferðatíma og fleiri farþega.  Á móti, gætu farþegar þurft að fara lengri vegalengdir á næstu biðstöð.

Hér má sjá mun á tíðni vagna í núverandi kerfi og nýju kerfi

Komið á í áföngum

Nýtt leiðanet verður innleitt í skrefum eftir því sem hægt er en stærstu breytingarnar eru áætlaðar um 2023 þegar áætlað er að fyrsta áfanga Borgarlínu verði lokið.

Stærstu breytingarnar munu felast í nýju skipulagi við Hlemm þar sem einungis verður gegnumakstur almenn­ingssamgangna, nýrri endastöð á BSÍ reit, brú yfir Fossvog og nýrri skiptistöð í Vogabyggð. Borgarlínan mun taka við hluta stofnleiða í áföngum eftir því sem sérrými Borgarlínu byggist upp.

Opið hús 28. október

Strætó mun halda opin hús á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þar geta áhugasamir kynnt sér leiðanetið og komið sínum ábendingum á framfæri við starfsfólk Strætó og verkefnastofu Borgarlínu.

Opið hús verður í Firði mánudaginn 28. október kl. 15-18.

Ummæli

Ummæli