Meistaravörn um Krýsuvík sem ferðamannastað

Helga Stefánsdóttir, forstöðumaður umhverfis- og framkvæmdasvið Hafnarfjarðar ver meistararitgerð sína

Krýsuvík - Seltún

Á morgun miðvikudag ver Helga Stefánsdóttir meistararitgerð sína í skipulagsfræðum við auðlinda- og umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Ritgerðin nefnist Krýsuvík – á móti sólu. Uppbygging ferðamannastaða. Helga er forstöðumaður umhverfis- og framkvæmdasviðs Hafnarfjarðarbæjar.

Helga Stefánsdóttir

Ábyrgðarmaður LbhÍ er dr. Sigríður Kristjánsdóttir en leiðbeinendur eru dr. Bjarni Reynarsson og Yngvi Þór Loftsson en prófdómari er dr. Trausti Valsson.

Miðvikudag kl. 14

Athöfnin fer fram í húsnæði Landbúnaðarháskóla Íslands í Reykjavík, Árleyni 22, Keldnaholti, fyrirlestrasal á 3. hæð og hefst kl. 14. Allir velkomnir!

Ágrip úr meistaravörninni

Á síðustu árum hafa orðið gífurlegar breytingar á fjölda ferðamanna á Íslandi en ferðamenn hafa farið úr 70 þúsund í 2,2 milljónir 2017 á aðeins 30 árum. Spár gera enn ráð fyrir fjölgun ferðamanna næstu ár en ekki eins mikilli og verið hefur. Krýsuvík hefur ekki farið varhluta af auknum ferðamannastraumi en umferð bíla við Seltún í Krýsuvík hefur tvöfaldast á 5 árum.

Mikilvægt er fyrir sveitarfélagið Hafnarfjörð að gera sér betur grein fyrir þeim tækifærum sem liggja í Krýsuvík með það að sjónarmiði að fara í uppbyggingu á völdum stöðum og hlúa að svæðinu. Marka þarf stefnu uppbyggingar, hvaða svæði á að byggja upp þannig að þau taki við fjölgun ferðamanna og hvaða svæði á að leggja minni áherslu á og jafnvel vernda.

Skoðun og greining leiddi í ljós að aðal ferðamannastraumurinn í Krýsuvík liggur að háhitasvæðinu í Seltúni. Frekari greining á svæðinu öllu var unnin út frá fyrirliggjandi talningum, spurningakönnunum og viðtölum við hagsmunaaðila. Jafnframt var svæðið skoðað með svo kallaðri SVÓT aðferð, þar sem svæðið var skoðað með tilliti til styrkleika, veikleika, tækifæra og ógnana. Niðurstöður greiningarinnar eru að óspillt náttúra, jarðfræðin, fámennið, menningarminjar og háhitasvæðin er það sem ferðamenn sækjast eftir í Krýsuvík og fjölbreytileiki svæðisins þykir einstakur.

Með hliðsjón af niðurstöðunum er lagt til að ráðist verði í frekari uppbyggingu við Seltún, Grænavatn, Kleifarvatn, Krýsuvíkurberg og Krýsuvíkurhverfið vegna náttúrunnar og aðgengis. Settar eru fram tillögur að skiplagi við Krýsuvíkurberg og Grænavatn en endanlegt deiliskipulag þarf að vinna í samvinnu við hagsmunaaðila.

Ummæli

Ummæli