Heilbrigðismál

Jón Steindór Valdimarsson skrifar:

Jón Steindór Valdimarsson

Viðreisn hefur lagt fram ítarlega og raunhæfa stefnu og áætlun til fjögurra ára um hvernig reisa megi við heilbrigðiskerfið og mæta öldrun þjóðarinnar án þess að stefna rekstri ríkissjóðs í voða.

Viðreisn ætlar að forgangs­raða í þágu heilbrigðiskerfisins á kjörtímabilinu. Árið 2020 verði útgjöld til heilbrigðis­mála 40 milljörðum hærri á föstu verðlagi en árið 2016.

Meðal helstu áhersluatriða Viðreisnar eru að:

  • byggingu meðferðarkjarna við Landsspítala verði lokið eigi síðar en árið 2022. Gert er ráð fyrir tíu milljarða framlagi á ári til byggingar­framkvæmda við Landsspítala á kjörtímabilinu. Það er tvöföldun miðað við gildandi fimm ára ríkisfjármála­áætlun
  • útgjöld til heilbrigðismála almennt verði aukin um átján milljarða á föstu verðlagi á kjörtímabilinu. Með því verði unnt að mæta uppsafnaðri þörf á Landsspítala og fyrirsjáanlegri aukn­ingu í kostnaði heilbrigðiskerfisins vegna mannfjöldaþróunar og hækkandi meðalaldurs þjóðarinnar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná niður biðlistum, á eflingu sérhæfðrar þjónustu á heilbrigðisstofnunum, fjárfestingu í nauðsynlegum tækjum og búnaði og á rafræna, samtengda sjúkraskrá
  • stórátak verði gert í uppbyggingu öldrunarþjónustu. Þar verði sex milljörðum á ári varið til uppbyggingar og reksturs nýrra hjúkrunarheimila og eflingar heimaþjónustu svo hægt verði að mæta ólíkum þörfum og mismunandi óskum aldraðra.
  • framlög til heilsugæslunnar verði aukin um einn milljarð á ári á föstu verðlagi. Sérstök áhersla verði á að hækka þjónustustig heilsugæslunnar, stytta bið eftir viðtali við heimilislækni, efla teymisvinnu og auka aðgengi að sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum
  • útgjöld til lýðheilsumála verði aukin um einn milljarð á ári til að stórauka heilsueflingu og forvarnir er varðar lífsstílstengda sjúk­dóma, ekki síst á sviði geðheilsu.
  • fjórum milljörðum verði varið til að draga úr greiðsluþátttöku almennings í heilbrigðisþjónustu. Þar verði í fyrstu lögð áhersla á að setja þak á kostnaðar­þátttöku fjölskyldna og þeirra sem hafa úr minnstu að spila og að draga úr kostn­aði fólks við geðheil­brigðis­þjónustu

Efling heilbrigðiskerfisins er eitt brýnasta viðfangsefni stjórnmálanna á komandi árum. Mikilvægt er að áætlanir séu raunhæfar og að tekjuöflun vegna þeirra sé vel skilgreind. Á hvoru tveggja leggur Viðreisn áherslu. Til þess að hrinda þessum áformum í fram­kvæmd þarf Viðreisn þinn stuðning á kjördag. Merktu við C í kjörklefanum.

Jón Steindór Valdimarsson
skipar 2. sæti á lista Viðreisnar í suðvesturkjördæmi.

Ummæli

Ummæli

Skilja eftir athugarsemd

Please enter your comment!
Please enter your name here