Foreldrasamstarf sem virkar

Stefán Már Gunnlaugsson skrifar

Stefán Már Gunnlaugsson

Náið og traust samstarf heimilis og skóla skiptir máli. Rannsóknir sýna að ávinningurinn er m.a. betri líðan barna í skólanum, aukin áhugi og sjálfstraust nemenda, betri ástundun og það eflir sam­takamátt foreldra í uppeldis- og menntunarhlutverkinu. Það er m.a. af þessum ástæð­um að samkvæmt lögum eiga foreldrafélög að vera starfandi í öllum grunnskólum, sem hafa það að markmiði að styðja við skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimilis og skóla.

Foreldrafélög eru vettvangur fyrir foreldra til að hafa áhrif á skóla­samfélagið með uppbyggjandi hætti. Bekkjafulltrúar hafa frumkvæði að og taka þátt í undirbúningi að sameigin­legum viðburðum í bekkjarstarfinu í samstarfi við kennara og foreldra sem stuðla að auknum tengslum foreldra, kennara og nemenda. Reynslan stað­festir að þar sem foreldra þekkjast geng­ur betur að leysa mál sem upp koma bæði innan bekkjarins og milli skólasystkina. Stjórnir foreldra­félag­anna standa fyrir mikilvægu starfi, s.s. fræðslu og viðburðum og eiga einnig í nánu samstarfi við skóla­stjórn­endur og starfsfólk félags­miðstöðv­anna. Þá eiga for­eldrar fulltrúa í skólaráði enda mikil­vægt að rödd foreldra heyrist sem víðast og þeir hafi aðkomu að ákvarð­ana­töku sem varðar velferð barnanna þeirra.
Foreldrafélög í Hafnarfirði hafa einnig sameiginlegan samstarfsvettvang sem er Foreldraráð Hafnarfjarðar. Hlut­­verk þess er að vera málsvari foreldra grunn­skólabarna og vinna að sameiginlegum málefnum foreldra­félaganna í Hafnar­firði. Foreldraráðið hefur áheyrnar­fulltrúa í fræðsluráði Hafnarfjarðar og í íþrótta- og tóm­stunda­nefnd og oft er óskað eftir til­nefningum í ýmsa starfs­hópa á vegum bæjarins sem fjalla um velferð barn­anna.

Nýlega hélt Foreldraráðið fjölmennt mál­þing um forvarnir undir yfir­skriftinni „Ekki barnið mitt“ í sal Flens­borgarskóla. Í lok málþingsins skrifuðu málþingsgestir undir svohljóðandi ályktun: „Stjórn foreldraráðs Hafnar­fjarðar leggur til að Hafnarfjarðarbær stórefli forvarnir í samvinnu við fagaðila, lögreglu og foreldra. Þá er hvatt til þess að starfsemi Götuvitans verði aukin verulega og úrræðum fyrir börn í vanda fjölgað“.

Í kjölfar málþingsins héldu fulltrúar Foreldra­ráðsins á fund með bæjarstjóra og afhentu honum ályktunina ásamt undirskriftunum með ósk um að málið fengi efnislega meðferð innan bæjar­stjórnar og að forvarnarmál séu sett í forgang í samstarfi við foreldra. Nú hefur því verið lýst yfir að settur verði á fót starfshópur til að fjalla um leiðir í eflingu forvarna. Við í stjórn Foreld­ráðsins fögnum því og erum fús til að leggja því lið.

Samtakamáttur foreldra skiptir máli og hefur áhrif. Með traustu og góðu samstarfi getum við komið svo miklu til leiðar í stuðningi við skólastarfið og velferð barnanna okkar. Forsendan er virk þátttaka okkar allra í þágu barnanna og skólans.

Stefán Már Gunnlaugsson
formaður stjórnar Foreldraráðs Hafnarfjarðar.

Ummæli

Ummæli

Skilja eftir athugarsemd

Please enter your comment!
Please enter your name here