Áttu samleið með Bæjarlistanum?

Sigurður Pétur Sigmundsson og Hulda Sólveig Jóhannsdóttir

Bæjarlistinn í Hafnarfirði er óháð framboð sem hefur eingöngu hagsmuni bæjarbúa að leiðarljósi. Listann skipar kröftugt fólk með víðtæka reynslu og þekkingu sem vill láta gott af sér leiða. Fólk sem er tilbúið að leggja metnað sinn í að vinna að framfaramálum í bæjarfélaginu. Fólk sem vill taka faglega á þeim úrlausnarmálum sem fyrir liggja hverju sinni í bæjarfélaginu í stað þess að fara í hefðbundna pólitíska þrætu eins og Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin hafa gjarnan gert í gegnum árin.

Við í Bæjarlistanum viljum horfa til framtíðar, horfa til þess sem betur má fara. Okkar helstu áhersluatriði eru eftirfarandi:

1. Búum til framtíð fyrir unga fólkið

Við höfum orðið þess áskynja að ungt fólk sem er að hefja sinn búskap hefur flutt úr bænum. Ekki fengið húsnæði og verið óánægt með leikskólamálin. Þetta má ekki gerast. Bæjarlistinn vill  gera átak í því að byggja ódýrt húsnæði og koma leikskólamálunum í betra horf. Öll börn sem náð hafa 12 mánaða aldri fái leikskólavist og kannaður verði möguleiki á því að bjóða upp á gjaldfríar fyrstu 6 stundirnar.

2. Gerum átak í samgöngumálum

Núverandi bæjarstjórnarmeirihluta sjálfstæðismanna og framsóknar hefur ekki tekist að tryggja lausnir í samgöngumálum bæjarins til að anna aukinni umferð á næstu árum. Má þar nefna ofanbyggðarveginn og Reykjanesbrautina milli Lækjargötu og Kaplakrika en um þetta er ekkert samkomulag. Bæjarlistinn leggur mikla áherslu á að frá þessu verði gengið hið fyrsta svo og að staðið verði við tímaáætlun Borgarlínunnar. Þetta er forsenda þess að raunhæft sé að íbúafjöldi Hafnarfjarðar aukist verulega á næstu árum. Þá þarf að bæta samgöngur hjólandi vegfarenda og skipuleggja stígakerfið í upplandinu.

3. Höfum samráð við íbúana

Ein ástæðan fyrir því hversu illa hefur gengið að byggja á þéttingarreitum er að núverandi bæjarstjórnarmeirihluti hefur ekki haft nægt samráð við íbúana og því oft fengið þá upp á móti sér. Þessu vill Bæjarlistinn breyta enda mjög mikilvægt að virða ávallt skoðanir og þarfir íbúa bæjarins.

4. Bætum þjónustuna

Margt gott hefur verið gert til að bæta þjónustu við bæjarbúa en það þarf að leita leiða til að gera enn betur. Bæjarlistinn vill bæta  þjónustu við innflytjendur, aldraða, fatlaða, fólk með geðrænan vanda og ungmenni með fíknivanda. Bæjarlistinn vill vinna að því að allir hafi tækifæri til að taka þátt í samfélaginu, hvort sem er í vinnu eða afþreyingu.

Við í Bæjarlistanum vonumst til þess að þú lesandi góður eigir samleið með okkur í að vinna að ofangreindum málum og öðrum stefnumálum til hagsbóta fyrir íbúa Hafnarfjarðar.

 

Sigurður Pétur Sigmundsson, hagfræðingur, oddviti Bæjarlistans.
Hulda Sólveig Jóhannsdóttir, íþróttafræðingur, skipar 2. sæti Bæjarlistans.

Ummæli

Ummæli