Úrskurðarnefnd segir að Hafnarfjarðarbær þurfi að afhenda öll gögn um deiliskipulag á Haukasvæðinu

Íbúi við friðlandið ósáttur við sinnuleysi Hafnarfjarðarbæjar í upplýsingamálum

Stóra knatthúsið sem upphaflega átti að vera þar sem hvíta svæðið er, verður í horninu næst Ástjörninni.

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál telur hafið yfir allan vafa að tafir á afgreiðslu Hafnarfjarðarbæjar á beiðni kæranda teljast óréttlætanlegar en 10 mánuðum eftir að erindi barst Hafnarfjarðarbæ var ekki búið að svara erindinu.

Þann 22. júní 2021, kærði íbúi við friðlandið við Ástjörn, afgreiðslu Hafnarfjarðarbæjar á beiðni hennar um aðgang að gögnum.

Hafði íbúinn gert athugasemdir við umhverfisskýrslu sveitarfélagsins vegna breytinga á deiliskipulagi vegna Haukasvæðis. Taldi kærandinn sig, sem íbúa við rætur friðlandsins við Ástjörn, hafa verulega hagsmuni af breytingunum sem væru fyrirhugaðar.

Kærandi óskaði eftir gögnum þann 26. október 2020 en við ritun kæru, um átta mánuðum síðar, hafði hann ekki fengið nein gögn þrátt fyrir margar ítrekanir.

Þann 15. apríl 2021 synjaði Hafnarfjarðarbær íbúanum um aðgang að gögnum en þrátt fyrir ítrekunarbeiðni hennar 25. apríl 2021 útskýrði sveitarfélagið ekki á hvaða lagagrundvelli ákvörðunin byggist. Nokkrum dögum eftir ítrekunina tilkynnti Hafnarfjarðarbær breytt deiliskipulag og gerði aðgengilega svokallaða umhverfisskýrslu vegna Ásvalla.

Hvorki þá né síðar hefur kærandi fengið gögn frá sveitarfélaginu.

Fyrirhugað knatthús Hauka á Ásvöllum

Að mati kæranda sé sveitarfélagið ljóslega vísvitandi að halda hagaðilum frá gögnum málsins. Kærandi krefst þess að fá aðgang að öllum gögnum sem tengjast breytingu á deiliskipulagi á Haukasvæðinu, hvenær sem upplýsingarnar hafi legið fyrir. Undir kröfuna falli m.a. eftirfarandi gögn og upplýsingar:

  1. Yfirlit/skrá yfir öll gögn málsins.
  2. Aðgangur að öllum athugasemdum við breytingu á deiliskipulagi vegna Haukasvæðisins.
  3. Samningur sveitarfélagsins við VSÓ og yfirlit um greiðslur.
  4. Erindi Skipulagsstofnunar til sveitarfélagsins þar sem farið sé fram á gerð nýrrar umhverfisskýrslu.
  5. Ódagsett skýrsla sem sveitarfélagið hafi sent Skipulagsstofnun, sbr. umfjöllun um þá skýrslu í tölvubréfi sveitarfélagsins til kæranda dags. 15.04.2021.
  6. Svör Skipulagsstofnunar til sveitarfélagsins.
  7. Allar umsagnir, athugasemdir, minnisblöð o.fl. sem liggi fyrir í málinu. Hér falli í dæmaskyni undir hvers konar gögn sem stafa frá Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Hér falli undir hvers konar formleg og óformleg gögn. Taka skuli saman upplýsingar ef um sé að ræða veittar munnlegar upplýsingar.
  8. Öll drög og útgáfur af umhverfisskýrslu/greinargerð VSÓ. Drög skuli innihalda „comments“ og breytingartillögur. Hér sé átt við uppköst eða minnisblöð sama hvort VSÓ sendi sveitarfélaginu slíkt eða sveitarfélagið sendi slíkt til VSÓ.
  9. Samskipti (munnleg og skrifleg) sveitarfélagsins við þriðja aðila, ásamt tengdum gögnum (t.d. viðhengi). Undir þetta falli hvers konar samskiptagögn, formleg eða óformleg, þ.á m. tölvupóstar, aðrir rafrænir samskiptamátar t.d. TEAMS, símtöl, fundargerðir o.s.frv., t.d. eftirfarandi; Samskipti við stjórnvöld, t.d. Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, ráðuneyti o.s.frv. Samskiptagögn við formlegan eða óformlegan álitsgjafa, þ. á m. tölvupóstar, yfirlit yfir fundi með ráðgjöfum og e.a. fundargerðir og minnisblöð, formleg og óformleg samskipti við Hauka og/eða fyrirsvarsmenn Hauka, samskipti við fjölmiðla, öll samskipti sveitarfélagsins við VSÓ, yfirlit yfir fundi með VSÓ og e.a. fundargerðir/punktar.

Hafnarfjarðarbær svaraði úrskurðarnefndinni seint og illa

Kæran var kynnt Hafnarfjarðarbæ með erindi 22. júní 2021 og vakin athygli á því að samkvæmt 1. mgr. 17. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 beri stjórnvaldi að taka ákvörðun um það hvort það verði við beiðni um aðgang að gögnum svo fljótt sem verða megi. Enn fremur skuli skýra þeim sem fer fram á aðgang að gögnum frá ástæðum tafa og hvenær ákvörðunar sé að vænta, hafi beiðni ekki verið afgreidd innan sjö daga frá móttöku hennar. Þá beri að tilkynna skriflega synjun beiðni, sbr. 1. mgr. 19. gr. upplýsingalaga. Því var beint til Hafnarfjarðarbæjar að taka ákvörðun um afgreiðslu beiðni kæranda svo fljótt og við yrði komið og eigi síðar en 6. júlí 2021.

Þegar ekki barst svar var erindi úrskurðarnefndarinnar ítrekað 9. júlí 2021 og samdægurs bárust þau svör að erindið hefði verið áframsent til sviðsstjóra stjórnsýslusviðs og bæjarlögmanns Hafnarfjarðar.

Erindi nefndarinnar var ítrekað þann 9. ágúst 2021 og í svari bæjarlögmanns 10. ágúst 2021, kemur fram að Hafnarfjarðarbær hafi ekki synjað um afhendingu umbeðinna gagna. Hluti umbeðinna gagna hafi ekki legið fyrir þegar beiðni kæranda kom fram en ætlunin sé að afhenda öll gögn sem beiðni kæranda tekur til. Ekki séu því gerðar „efnislegar athugasemdir við erindi kæranda“.

Af þessu tilefni áréttaði ritari úrskurðarnefndar um upplýsingamál með erindi, dags. 11. ágúst 2021, að málið snerist um það hvort og þá hverju sveitarfélagið hefði svarað kæranda. Óskað var upplýsinga um það hvort kærandi hefði verið upplýstur um afstöðu sveitarfélagsins.

Ekki barst svar við erindinu og frekari tilraunir til að ná sambandi við bæjarlögmann, m.a. símleiðis, báru ekki árangur.

Skýr úrskurður

Með hliðsjón af þeim upplýsingum sem bærinn hefur sjálfur veitt um efni umbeðinna gagna að þessu leyti og rétt kæranda til aðgangs að þeim er það niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að kærandi eigi rétt til aðgangs að öllum fyrirliggjandi gögnum í vörslum sveitarfélagsins sem beiðnin tekur til. Enn fremur beinir úrskurðarnefndin því til
Hafnarfjarðarbæjar að gæta framvegis að reglum um málshraða, sbr. 17. gr. upplýsingalaga og 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Í úrskurðarorðunum segir: „Hafnarfjarðarbæ ber að veita kæranda aðgang að öllum fyrirliggjandi gögnum hjá sveitarfélaginu sem tengjast breytingu á deiliskipulagi á Haukasvæðinu“.

Hér má lesa úrskurðinn í heild sinni.

Ummæli

Ummæli