Tillaga gerð að tímabundinni lokun fyrir gegnumakstur við Hvaleyrarvatn

Markmiðið er að bæta aðstöðu gangandi fólks við vatnið

Norðurhluti Hvaleyrarvatns 2003, þegar nýbúið var að leggja fyrsta hluta framtíðarvegarins.

Á fundi skipulags- og byggingarráðs í dag var lögð fram tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Hvaleyrarvatnssvæðið, Hvaleyrarvatn og Höfðar, þar sem m.a. er gert ráð fyrir 70 bílastæðum við vesturenda Hvaleyrarvatns.

Í hugmyndum um uppbyggingu á svæðinu er gert ráð fyrir að gerð verði tímabundin lokun fyrir gegnumakstur meðfram Hvaleyrarvatni á sumrin og mögulega í stuttan tíma í einu.

Með því væri verið að auka vægi útivistar við vatnið en gert er ráð fyrir að ný bílastæði verði gerð ofan við brekkuna niður að vatninu og nýr göngustígur sem liðaðist niður brekkuna til að gera hana auðveldari yfirferðar. Hugmyndir eru um að þó verði hægt að sleppa út farþegum í miðri brekkunni þar sem hægt væri að útbúa hringakstur sem tengist við vegstúfinn sem liggur norðan við vatnið, uppi í hlíðinni. Í gildandi skipulagi er gert ráð fyrir að sá vegur verði lagður og komi niður á gamla veginn vestast við vatnið.

Í tillögu að breytingu á deiliskipulaginu kemur eftirfarandi fram:

Breyting á deiliskipulagi nær til tveggja svæða norðan og vestan við Hvaleyrarvatn, reits 2 og 3. Markmið með breytingunni er að bæta aðkomu að Hvaleyrarvatni og aðstöðu til útivistar á svæðinu.

Með rúmgóðum bílastæðum við báða enda vatnsins verður mögulegt að beita tímabundnum lokunum á veginum meðfram vatninu til að skapa þar friðsælt og rólegt umhverfi t.d. yfir sumartímann þegar mannfjöldi er þar mestur. Tímabundnar lokanir geta einnig náð til skemmri tímabila.

Núverandi vegur niður og meðfram vatninu verður þó alltaf akfær þjónustuleið fyrir útivistarsvæðið og aðgengi hreyfihamlaðra að sérmerktum stæðum tryggt um hann.

Gildandi deiliskipulag er sett fram á heildaruppdrætti í mkv. 1:5000 auk þriggja séruppdrátta í mkv. 1:2000 fyrir reiti í nánd við Hvaleyrarvatn. Breyting á deiliskipulagi nær til séruppdrátta fyrir reiti 2 og 3.

Breyting á deiliskipulagi felst í eftirfarandi fyrir hvorn reit fyrir sig:

Breytingar við norðurhluta Hvaleyrarvatns

Reitur 2 – Áningarstaður og leikjagrundir við norðanvert Hvaleyrarvatn
 • Uppdrátturinn stækkar til norðurs og nær yfir fyrirhugað bílastæði norðan aðkomuvegar sem áður var aðeins sýnt á heildaruppdrætti en stærð bílastæðisins er ekki skilgreind í greinargerð deiliskipulagsins.
 • Gert er ráð fyrir tveimur bílastæðum norðan aðkomuvegar ofan vatnsins sem hvort rúmar 35 bíla og því alls bílastæði fyrir 70 bíla (þar af a.m.k. 2 stæði fyrir hreyfihamlaða).
 • Gert er ráð fyrir tveimur bílastæðavösum norðan vegarins fyrir 20 bíla annarsvegar og 30 bíla hinsvegar (þar af a.m.k. 1 fyrir hreyfihamlaða á hvoru stæði). Þá er gert ráð fyrir snúningssvæði fyrir bíla við vestri bílastæðavasann. Aðkomuvegurinn er þegar kominn að því svæði þar sem gert er ráð fyrir snúningssvæðinu, en áfram er gert ráð fyrir að vegurinn verði framlengdur og verði ofan Hvaleyrarvatns eins og hann er skv. gildandi deiliskipulagi.
 • Mögulegt verður að hafa hringakstur frá veginum ofan vatnsins og gamla vegarins í gegnum bílastæði á milli veganna, sem gert er ráð fyrir skv. gildandi deiliskipulagi. Þar er gert ráð fyrir 3 stæðum fyrir hreyfihamlaða.
 • Frá bílastæðinu ofan samkomusvæðisins er gert ráð fyrir nýjum 3 m breiðum malbikuðum stíg með 5% halla niður í gegnum hvamminn til að tryggja aðgengi fyrir alla (sér í lagi fyrir hreyfihamlaða) niður að Hvaleyrarvatni. Lega stígsins er leiðbeinandi og ekki bindandi. Legan ákvarðast nánar við hönnun og með tilliti til hæðarlegu lands og trjágróðurs.
 • Þrátt fyrir að stígurinn niður að vatninu sé með aðgengi fyrir hreyfihamlaða er gert ráð fyrir að aðgengi fyrir akandi umferð hreyfihamlaðra verði niður að vatninu um núverandi útivistargötu. Þá er gert ráð fyrir a.m.k. fjórum bílastæðum fyrir hreyfihamlaða við útivistargötuna í hvamminum norðaustan Hvaleyrarvatns.
 • Gert er ráð fyrir nýrri bryggju út í Hvaleyrarvatn við núverandi leik- og dvalarsvæði í fjörunni norðan vatnsins.

Breytingar við vesturenda Hvaleyrarvatns

Reitur 3 – Þjónustuhús og leikjagrundir við vesturenda Hvaleyrarvatns
 • Vestan við Hvaleyrarvatn er skv. gildandi deiliskipulagi gert ráð fyrir bílastæði fyrir 16 bíla auk lóðar og byggingarreits fyrir nýtt þjónustuhús. Sú breyting er gerð að lóð og byggingarreitur fyrir þjónustuhús er felldur út en bílastæðið stækkar, verður tvískipt og alls fyrir 60 bíla, tvö 30 bíla stæði (þar af a.m.k. 2 fyrir hreyfihamlaða á hvoru stæði).
  Á milli bílastæðanna er gert ráð fyrir salernisbyggingu+
 • Aðkomusvæði verður á milli tvískiptu bílastæðanna og frá því gönguleið til austurs að Hvaleyrarvatni þar sem gert er ráð fyrir bryggju út í vatnið og nýrri sandströnd.
 • Gert er ráð fyrir að gerði fyrir hesta verði fært að núverandi reiðgötu.
Vesturhluti Hvaleyrarvatns 2017 þegar mjög há vatnsstaða var.

Ummæli

Ummæli

Skilja eftir athugarsemd

Please enter your comment!
Please enter your name here