58% nýráðninga í kennarastöður voru leiðbeinendur

415 starfsmenn voru starfandi við kennslu í grunnskólum bæjarins skólaárið 2020-2021. Þetta kemur fram í svari mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðarkaupstaðar við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Miðflokksins í fræðsluráði.

Af þeim voru 100 nýráðningar og af þeim voru 58 leiðbeinendur en 50 þeirra eru í réttindanámi til grunnskólakennara. 55 þeirra höfðu lokið einhverju háskólaprófi.

Þá kemur jafnframt fram að leiðbeinendur eru 14% þerra sem starfa við kennslu í grunnskólum Hafnarfjarðar þetta skólaár sem fulltrúi Miðflokksins telur með því hæsta sem gerist á höfuðborgarsvæðinu. Í svari sviðsstjórans segir hins vegar að sviðið hafi ekki upplýsingar um hlutfallið í öðrum sveitarfélögum og segir engan gagnagrunn um slíkt til en mikilvægt væri að safna saman slíkum upplýsingum.

Ekkert sóknarplan í gangi

Hvort til sé sóknaráætlun til að „lokka“ réttindakennara til skólanna segir í svarinu:

Hólmfríður Þórisdóttir (M)

„Í sjálfu sér er ekkert sóknarplan í gangi. Fyrir fram var ekki vitað hvernig yrði staða á hlutfalli kennara og leiðbeinenda á þessu skólaári eða hvort hún sé óeðlileg fyrir Hafnarfjörð miðað við önnur sveitarfélög. Við vitum heldur ekki hvort staðan sé öðru vísi í öðrum sveitarfélögum. Það er í skoðun hvort nauðsyn sé á sérstöku átaki. Þó teljum við okkur vita að fólk sækir um starf í sínu nærumhverfi, þ.e. flestir kennarar í grunnskólum Hafnarfjarðar búi í sveitarfélaginu og þeim fækki eftir því sem þeir búa fjær Hafnarfirði. Það er álitið að verði staðan meðan þörf er á kennurum til starfa í grunnskólum, þ.e. flestir geti fengið vinnu í eigin nærumhverfi.“

Gera þurfi stórátak til að laða að kennaramenntað starfsfólk

Í bókun Hólmfríðar Þórisdóttur, áheyrnarfulltrúa Miðflokksins í ráðinu segir að þrátt fyrir að eitt leyfisbréf gildi nú fyrir öll skólastig og atvinnuleysi og ástand í samfélaginu hafi ekki tekist að fjölga menntuðum kennurum í grunnskólum bæjarins svo nokkru nemi.

„Þörf er á því að kynna skólana sem góða vinnustaði og gera stórátak í því að laða að kennaramenntað starfsfólk,“ segir í bókuninni og lagði Hólmfríður til að stofnaður verði starfshópur sem hafi það verkefni að kynna sér aðstæður í vinnuumhverfi kennara og finna leiðir til þess að gera menntastofnanir bæjarins að eftirsóknarverðum vinnustað fyrir menntaða kennara. Hópinn skipi kjörnir fulltrúar og fulltrúar kennara og skólastjóra.

Tillagan fékk enga afgreiðslu á fundinum skv. fundargerð.

Ummæli

Ummæli