Úrskurðarnefnd felldi úr gildi deiliskipulag Fornubúðar

Byggingarleyfi vegna húss Hafrannskóknartofnunar því einnig fellt úr gildi

Grunnur að viðbyggingu við Fornubúð 5

Sigurjón Ingvason og Rannveig Guðlaugsdóttir kærðu 19. júní 2107 og 1. maí 2018 breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar Fornubúðir 5 og samþykkt byggingaráforma á sömu lóð frá 27. mars 2018 til úrskurðar­nefndar umhverfis- og auðlindamála.

Deiliskipulagsbreyting lóðarinnar að Fornubúðum 5 var samþykkt í bæjar­stjórn 27. apríl 2017. Með úrskurði ÚUA þann 12. júlí s.l. var samþykkt bæjarstjórnar Hafnarfjarðar á deili­skipulagi Suðurhafnar vegna Fornu­búða 5 felld úr gildi. Jafnframt var samþykkt byggingarfulltrúans í Hafnarfirði frá 27. mars s.l. á umsókn um byggingu skrifstofu- og rann­sóknarhúss sem tengist sjávarútvegi felld úr gildi.

Ekki í samræmi við aðalskipulag

Í úrskurði Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála segir m.a.:

„Samkvæmt umræddri deiliskipulags­breytingu er heimilt að reisa á fyrr­greindri lóð skrifstofu- og þjónustuhús og fram kemur í hinu kærða bygg­ingarleyfi að húsnæðið sé ætlað undir starfsemi Hafrannsóknarstofnunar. Sú notkun getur ekki fallið undir landnotk­unarflokk hafna eins og hann er skil­greindur í skipulagsreglugerð eða fyrr­greinda skilmála aðalskipulags. Í kafla skipulagsreglugerðar um landnotkun er gert ráð fyrir að þjónustustofnanir falli undir landnotkunarflokkinn sam­félagsþjónusta (S) eða eftir atvikun mið­svæði (M) skv. grein 6.2 skipu­lags­reglugerðar.
Með vísan til þess sem að framan er rakið liggur fyrir að hin kærða deiliskipulagsbreyting er hvorki í samræmi við landnotkunarflokk svæð­isins samkvæmt skipulagsreglu­gerð né skilmála Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025. Verður því ekki hjá því komist að ógilda deiliskipulagsbreyt­inguna með hliðsjón af kröfu 7. mgr. 12. gr. skipulagslaga um innbyrðis sam­ræmi skipulagsáætlana.
Að framangreindri niðurstöðu feng­inni á hið kærða byggingarleyfi ekki stoð í gildandi deiliskipulagi svo sem áskilið er í 11. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og verður það því fellt úr gildi.“

Úrskurðinn má lesa í heild sinni hér.

Skipulagslýsing auglýst og ný skipulagstillaga samþykkt

Í framhaldi af þessum úrskurði samþykkti skipulags- og byggingarráð á fundi sínum 20. júlí sl. að leggja fram deiliskipulagslýsingu þar sem tekin er saman lýsing á skipulagsverkefninu. Athugasemdafrestur var til 12. ágúst. Lýsingin var þó ekki birt í fundargerð ráðsins en birtist í fundargerð bæjarráðs 8. ágúst sl.

Á fundi skipulags- og byggingarráðs sl. þriðjudag, 14. ágúst, var lögð fram tillaga að breytingu á aðalskipulagi Suðurhafnar þar sem eftirfarandi ákvæði er sett inn fyrir allt svæðið: „Á hafnarsvæðum (H) er einnig gert ráð fyrir öðrum fyrir­tækj­um og stofnunum, sem tengjast höfn, útgerð, hafrannsóknum og öryggis­málum sjófarenda. Nánari ákvæði um starfsemi verða sett í deili­skipulag viðkomandi svæða og reita/lóða.“

Þá samþykkti ráðið tillögu að deiliskipulagi sem er nær óbreytt fyrra deiliskipulagi sem fellt var úr gild nema að nú er vísað í nýtt aðalskipulag.

Teikning af nýju húsnæði Hafrannsóknarstofnunar við Fornubúðir

Hvað tekur við?

Reikna má með að bæjarstjórn afgreiði málið á fundi sínum 22. ágúst nk. og þá fari breytingatillögurnar í lögformlegt ferli í samræmi við 31. gr. skipulagslaga 123/2010 vegna breyt­inga á aðalskipulagi og í samræmi við 41. gr. skipu­lagslaga 123/2010 vegna breytinga á deili­skipulagi.

Skipulagslýsingin var auglýst 3. ágúst sl. en þar kom ekkert fram um það hvaða breytingar væri stefnt að, en vís­að í lýsinguna mætti nálgast á hafnar­fjordur.is og að skriflegar athuga­semdir skyldu sendast á netfang bæjar­ins eigi síðar en 12. ágúst sl.

Í skipulagslýsingunni segir annars að verkferlarnir séu eftirfarandi:

• Lýsing aðalskipulagsbreytingar
– Auglýsing og kynning
– Lýsing send umsagnaraðilum
– Kynningarfundur
• Drög að breyttu aðalskipulagi kynnt sbr. 30. gr. skipulagslaga
• Gengið frá breytingartillögu

Hefði mátt komast hjá þessum töfum

Fulltrúi Samfylkingarinnar sagði m.a. í bókun sinni að niðurstaða úrskurðar­nefndarinnar væri í samræmi við bókun bæjarfulltrúa Vinstri grænna og Samfylkingarinnar um deili­skipu­lagsbreytiginguna fyrir lóðina á bæjar­stjórnarfundi 27. apríl, 2017. Þar sé m.a. bent á að ef á að blanda hafnar­starfsemi við aðra starfsemi og íbúða­byggð ber að gera það með heildstæðum hætti og vanda til verka, ekki með einstaka deiluskipulagsbreytingum eftir óskum eigenda lóða á hafnarsvæðinu.

Þá hafi verið bent á að viðbyggingin væri ekki í samræmi við lýsingu sem bæjarstjórn Hafnarfjarðar hafi samþykkt vegna fyrirhugaðrar breyt­inga á deiluskipulagi Flensborgarhafnar, en þar komi fram að þarna eiga að vera lágreistar byggingar, sem falli að aðliggjandi byggð.

Segir í bókuninni að ef farið hefði verið eftir þessum ábendingum, þá hefði mátt komast hjá stöðvun framkvæmda og spara dýrmætan tíma.

Litaði hlutinn er húsnæði Hafrannsóknarstofnunar.