Mótmæla lokun Bláfjallavegar með samakstri í dag kl. 14.30

Ekki verður hægt að aka að björgunarskýlinu við Selvogsgötuna eftir lokun. - Ljósmynd: Guðni Gíslason.

Facebook hópur hefur verið stofnaður þar sem lokun Bláfjallavegar er mótmælt. Heitir hópurinn Vegleysa Mótmæli gegn lokun Bláfjallavegar!

Þar kemur fram að vegna fjölda áskorana verður farin táknræn mótmælaferð um Bláfjallaveg 417 í dag til að mótmæla fyrirhugaðri lokun vegarins. Fjölmargir hafa áhyggjur að aðgengi að upplandinu skerðist verulega, m.a. að mörgum þekktum gönguleiðum.

Með mótmælaferðinni á að vekja athygli á málstað þeirra sem viljum halda þessum vegi opnum fyrir umferð.

Mæting kl 14:30 í dag 4. febrúar við hellinn Leiðarenda.

Mælst er til þess að mótmælin fari friðsamlega fram, að menn og konur aki varlega og beri virðingu fyrir afstöðu annarra varðandi þetta mál.

Hér má sjá fyrirhugaða lokun. Leiðarendi er við vestari lokunina. – Kort af map.is

Hafa mótmæli verið send bæjarstjórn Hafnarfjarðar og Vegagerðinni en þau má lesa hér að neðan:

Mótmælum lokun Bláfjallavegar 417

Með þessu erindi er fyrirhugaðri og varanlegri lokun Bláfjallavegar nr. 417 harðlega mótmælt.

Fram kemur í tilkynningu Vegagerðarinnar að “Þriðjudaginn 4. febrúar 2020 klukkan 15 verður vegur 417 Bláfjallavegur, frá Bláfjallaleið að hellinum Leiðarenda lokað varanlega vegna vatnsverndarsjónarmiða.”

Í tilkynningunni kemur einnig fram að vegurinn sé fáfarinn og ekki þjónustaður að vetrum og að um sé að ræða varúðarráðstöfun áður en hugsanlegt óhapp verði innan vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins.

Hér er þessum rökum mótmælt og farið fram á að þessi ákvörðun verði afturkölluð og horfið frá áformum um að loka veginum.

Vatnsverndarsjónarmið getur varla verið eina röksemdin fyrir því að ákveða framtíð vegarins en lágmarka mætti hættu af slysum með ýmsum hætti s.s. með því að lækka lágmarkshraða, takmarka öxulþunga, banna olíu- og efnisflutninga og með smávægilegum vegabótum og merkingum hér og þar.

Bent er á að fjöldi annarra vega liggur um vatnsverndarsvæði höfuðborgarinnar sem margir hverjir hafa mun meiri umferð en vegur 417. Í því sambandi má benda á Suðurlandsveg, Heiðmerkurveg og Bláfjallaveg frá Suðurlandsvegi að Bláfjöllum.

Ennfremur er fjöldi mannvirkja innan vatnsverndarsvæðisins auk þess sem fjölmörg fyrirtæki hafa þar starfsemi. Þar má benda á Orkuveitu Reykjavíkur, Skíðasvæði Höfuðborgarsvæðisins í Bláfjöllum, ferðaþjónustan í Þríhnúkagígum og svo mætti lengi telja. Í kringum allt Elliðavatn er íbúabyggð og fyrirtækjarekstur sem samanlagt skapar mun meiri hættu á mengunarslysum en umferð um þennan veg.

Ennfremur eru áform um töluverða uppbyggingu á Elliðavatnssvæðinu umfram það sem nú er og fyrirhuguð er vegarlagning frá Bláfjallavegi að Þríhnúkagígum sem er innan sama vatnsverndarsvæðis.

Rök fyrir því að nú þurfi að loka Bláfjallavegi 417 vegna vatnsverndarsjónarmiða fá því varla staðist.

Verði slys eða komi upp aðstæður sem loka aðkomu að Bláfjöllum frá Suðurlandsvegi er vegur 417 eina leiðin að og frá skíðasvæðinu þar sem þúsundir gesta geta verið samankomnir á sama tíma. Vegurinn getur því reynst mikilvæg aðkomuleið fyrir viðbragðsaðila og flóttaleið fyrir gesti skíðasvæðisins.

Á góðum degi sækja þúsundir gesta skíðasvæðið í Bláfjöllum og á þeim dögum getur vegur 417 létt álagi af Bláfjallavegi að Suðurlandsbraut og þannig stuðlað að minni útblæstri og mengun. Rök fyrir því að halda veginum opnum að vetri ættu því að eiga vel við ef tekið er tillit til markmiða um minni útblástur frá samgöngum.

Samkvæmt áætlun ríkisstjórnarinnar um orkuskipti í samgöngum er stefnt að því að um 40% orku í samgöngum verði frá endurnýtanlegum orkugjöfum árið 2030 þannig að benda má á að hætta af mengunarslysum fari hratt minnkandi með fleiri bílum sem knúnir eru með rafmagni.

Bent er á að þó svo að vegurinn sé fáfarinn samanborið við aðra vegi í nágrenninu þá þjónar hann mikilvægu hlutverki fyrir ferðaþjónustu sem einmitt fáfarinn vegur um lítt snortna náttúru í nágrenni við höfuðborgarsvæðið. Vegurinn er afar hagkvæm tenging fyrir ferðaþjónustuaðila milli Suðulandsvegar og Krísuvíkursvæðisins svo dæmi sé tekið.
Vegurinn er einnig mikilvæg aðkomuleið að gönguleiðinni um Selvogsgötu sem lengist til muna við það að loka veginum við Leiðarenda.

Lokun Bláfjallavegar 417 sem fyrirhuguð er þriðjudaginn 4. febrúar 2020 er hér með harðlega mótmælt og þess krafist að fallið verði frá öllum áformum um að loka þessum vegi.

Ummæli

Ummæli