fbpx
Miðvikudagur, febrúar 21, 2024
HeimFréttirGert ráð fyrir 985 milljón kr. rekstrarafgangi en halli á eignasjóði eykst...

Gert ráð fyrir 985 milljón kr. rekstrarafgangi en halli á eignasjóði eykst um 138%

Stærstur hluti tekjuafgangsins kemur áfram frá B-hlutafyrirtækjum

Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar verður lögð fram í bæjarstjórn miðvikudaginn 14. nóvember sl. en hefur verið birt á heimasíðu bæjarins.

Gert er ráð fyrir 985 milljón kr. rekstrarafgangi en gert hafði verið ráð fyrir 740 millj. kr. afgangi í áætlun fyrir 2018.

Gert er ráð fyrir 1.264 millj. kr. afgangi af aðalsjóði sem er 128% meiri afgangur en gert var ráð fyrir í áætlun 2018. Hins vegar eykst halli á eignasjóða á móti um 138% og gert er ráð fyrir að hann verði 953,4 millj. kr.

Veltufé frá rekstri eykst

Gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 3.953 millj. kr. og hækkar um 13,6% miðað við áætlun þessa árs en veltuféð er það fé sem sveitarfélagið hefur til að greiða afborganir af lánum og fjárfestingar.

Skatttekjur aukast þrátt fyrir lækkun á álagningarhlutfalli fasteignaskatta

Gert er ráð fyrir að skatttekjur aukist um 7,8% þrátt fyrir óbreytt útsvarshlutfall og lækkun á fasteignasköttum, bæði á atvinnuhúsnæði og heimili. Lækkar fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði úr 1,57% í 1,4% og skattur á íbúðarhúsnæði lækkar úr 0,28% í 0,26%.

Fasteignamat á íbúðarhúsnæði hækkar hins vegar um 12,7% á milli ára og mat á atvinnuhúsnæði hækkar um 21,8% á milli ára.

Verða skatttekjur skv. áætluninni rúmur 21 milljarður kr.

Áfram mikill hagnaður af veitum og afgangur mestur af B-hluta

Gert er ráð fyrir að Fráveitan skili 357 millj. kr. rekstrarafgangi sem er 42% af rekstrartekjum.

Vatnsveitan á að skila 160 millj. kr. rekstrarafgangi sem er 37,2% af rekstrartekjum.

Höfnin skilar 244 millj. kr. hagnaði sem er 36% af rekstrartekjum sem hlýtur að teljast gott í hafnarrekstri.

Hins vegar skilar Húsnæðisskrifstofan 86,8 millj. kr. halla sem er 12,8% meiri halli en áætlaður er fyrir þetta ár.

Samtals skila því B-hluta fyrirtækin 674,4 millj. kr. hagnaði af þeim 985,4 millj.kr., meira en tvöfalt meira en A-hlutinn, bæjarsjóður og eignasjóður.

Lántaka

Gert er ráð fyrir að afborganir langtímalána verði 1.694 millj. kr. en gert er ráð fyrir að taka ný lán að upphæð 1.250 millj. kr. og þar af 500 millj. kr. fyrir Húsnæðisskrifstofu.

Fjárfestingar

Gert er ráð fyrir að fjárfesta fyrir 4,5 milljarða kr., þar af 765 millj. kr. hjá Vatnsveitu, Fráveitu, Húsnæðisskrifstofu og Hafnarfjarðarhöfn.

Áætlað er að verja 1.450 millj. kr. í 2. og 3. áfanga Skarðshlíðarskóla, 590 millj. kr. í uppbyggingu íþróttamannvirkja og 400 millj. kr. til að ljúka við nýtt hjúkrunarheimili. Í heild er gert ráð fyrir 2.794 milljónum kr. í fjárfestingar í fasteignum.

Kaldárselsvegur

Í Kaldárselsveg er gert ráð fyrir að verja 300 milljónum kr., 180 millj. kr. í breikkun Reykjanesbrautar, 100 millj. kr. í gatnagerð í Skarðshlíð en ekki er gert ráð fyrir neinu fé í Ásvallabraut á næsta ári.

Þá er gert ráð fyrir fjárfestinga í félagslegum íbúðum fyrir 500 millj. kr.

Menningarmál

Gert er ráð fyrir halli á rekstri Byggðasafnsins verði 74 millj. kr. sem er þá framlag bæjarins til safnsins. Hækkar framlagið um 12% miðað við áætlun þessa árs.

Halli á rekstri Hafnarborgar er áætlaður 121 millj. kr. sem er 7% hækkun frá áætlun þessa árs.

Ekki er reiknað með hækkun á framlögum til Bjartra daga sem áætluð eru 3,6 millj. kr. og til Jólaþorpsins sem kostaði 12 millj. kr. á síðasta ári.

Alls er reiknað með 430 millj. kr. til menningarmála en þá eru Hafnarborg, Byggðasafnið og Bókasafnið þar með talin.

Í tilkynningu frá Hafnarfjarðarbæ segir:

„Í fjárhagsáætlun ársins 2019 er boðuð áframhaldandi uppbygging í bænum og aukin þjónusta við íbúa á öllum sviðum bæjarfélagsins. Félagslegum íbúðum verður áfram fjölgað markvisst og keyptar verða íbúðir fyrir um 500 milljónir króna á ári næstu fjögur ár.

Auknum fjármunum verður varið í að halda áfram að þróa og festa nýja snemmtæka þjónustu í sessi en unnið hefur verið að verkefninu allt árið 2018. Verkefnið snýr að því að finna leiðir til að bæta félags-, skóla- og geðheilbrigðisþjónustu við leik- og grunnskólabörn bæjarins og fjölskyldur þeirra. Stöðugildum sálfræðinga til að sinna leik- og grunnskólum var fjölgað á árinu og eru nú um 800 nemendur á hvert stöðugildi en voru um 1200 áður.  Markmiðið er að sinna forvarnarhlutverki enn frekar, halda námskeið og ganga á biðlista.

Dvalargjald á leikskóla mun áfram haldast óbreytt sjötta árið í röð. Aukinn systkinaafsláttur er af dvalargjaldi í leikskólum, afsláttur fyrir annað systkini fer úr 50% í 75% og þriðja systkini úr 75% í 100%. Tekjutengdur afsláttur leikskólagjalda verður aukinn. Afsláttarprósenta neðra þreps fer úr 40% í 75% og afsláttarprósenta efra þreps fer úr 20% í 50%.

Systkinaafslætti í fæðisgjöldum nemenda í grunnskóla verður komið á, þriðja systkini fær frítt.

Unnið verður áfram að verkefni um fjölþætta heilsurækt 65 ára og eldri í Hafnarfirði. Haldið verður áfram að þróa og bæta þjónustu við eldri borgara í heimahúsum svo sem með nýtingu velferðartækni, auk þess sem greind verður þörf fyrir aukið þjónustustig með viðurkenndu mælitæki.“

Tillaga að fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarkaupstaðar 2019-2022

Greinargerð með fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit 2019-2022

Ummæli

Ummæli

Tengdar greinar
- H1 -

Nýjustu greinar

H2