fbpx
Mánudagur, mars 4, 2024
HeimFréttirFjárfest fyrir 3,4 milljarða kr. – Einn milljarður tekinn að láni

Fjárfest fyrir 3,4 milljarða kr. – Einn milljarður tekinn að láni

Framkvæmt fyrir milljarði meir án lántöku en á árinu 2016

Samkvæmt ný samþykktri fjárhagsáætlun Hafnarfjarðar fyrir árið 2017 er gert ráð fyrir að nýta 3.435,5 milljónir kr. í fjárfestingar í bæjarfélaginu og gert er ráð fyrir að taka 1 þúsund milljónir kr. að láni til að fjármagna þær. Einn milljarð til byggingar leik- og grunnskóla í Skarðshlíð á að fá með lóðasölu.

Eftirtaldar framkvæmdir skv. yfirliti frá Hafnarfjarðarbæ:

Millj. kr. Umhverfi og götur:
200 Ríkið hefur samþykkt að fara í gerð mislægra gatnamóta við Reykjanesbraut/Krýsuvíkurveg. Samhliða verður farið í að tengja Selhellu og Suðurbraut við þau gatnamót.
20 Haldið verður áfram undirbúningi að gerð Ásvallabrautar sem tengir saman Ásland og Velli. Jafnframt verður unnið áfram að nýrri legu á Kaldárselsvegi í samvinnu við Vegagerðina.
28 Haldið verður áfram við frágang stétta og grassvæða á nýbyggingarsvæðunum á Völlum, Áslandi og Skipalóni.
70 Farið verður í gerð nýs hringtorgs á gatnamótum Krýsuvíkurvegar, Ásvallabrautar og Álfhellu.
30 Farið verður í lokaáfanga stækkunar kirkjugarðsins á Öldum í samvinnu við stjórn kirkjugarðsins.
30 Hafin verður vinna við gerð göngu- og hjólastígs við Kaldárselsveg.
15 Haldið verður áfram við gerð hjólreiðastíga við stofnbrautir í bænum í samvinnu við Vegagerðina.
32 Unnið verður í frekari frágangi á Norðurbakkanum og í miðbænum. Jafnframt verður farið í endurnýjun á yfirborði á Fjarðargötu vegna snjóbræðslu að hluta.
10 Hafin verður vinna við endurgerð á gönguleiðum við Hringbraut og við endurgerð gatnamóta Hringbrautar/Öldugötu.
45 Í tengslum við rif á Dverg verður farið í að endurgera Lækjargötu á þeim kafla. Endurnýjaðar verða lagnir, gatnayfirborð og gönguleiðir.
2 Biðskýlum verður fjölgað.
15 Unnið verður að gerð umferðaröryggisáætlunar fyrir Hafnarfjörð sem og að bættu umferðaröryggi í sveitarfélaginu. Jafnframt er komið að því að endurskoða kortlagningu hávaðakorta.
20 Endurnýjuð verða tæki í þjónustumiðstöð en mörg þeirra eru komin vel til ára sinna.
2 Áætlað er að hefja varanlegan frágang við grenndarstöðvar og verður byrjað í miðbænum
2 Orkusalan hefur hug á að afhenda bænum rafmagnshleðslustöð fyrir bíla og mun bærinn fara í frágang á svæðinu sem fyrir valinu verður.
25 Unnið verður að umhverfismálum, svo sem á Víðistaðartúni, Hellisgerði, Kaldárseli og Krýsuvík, og að merkingum gönguleiða og merkingum á áhugaverðum stöðum, ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
55,5 Eignfærð skipulagsgjöld.
Millj. kr. Fasteignir:
67 Flýtiframkvæmdasamningur er í gangi við FH í Kaplakrika, m.a. vegna aðgengis fatlaðra, aðkomu að íþróttamannvirkjum og einangrunar og klæðningar frjálsíþróttahúss.
70 Hafnar verða framkvæmdir við endurnýjun á gervigrasi í Kaplakrika
200 Hafnar verða framkvæmdir við nýtt æfingahús á Ásvöllum.
10 Hafin verður malbikun að skotæfingasvæðinu.
13,5 Flýtiframkvæmdasamningur er í gangi við Keili vegna breytinga á völlum félagsins.
12 Hafin verður vinna við endurskoðun á skólalóðum Hvaleyrarskóla og Öldutúnsskóla.
1 Hafin verður vinna við endurskoðun á útisvæði Suðurbæjarlaugar.
5 Farið verður í lokaúttekt á Ásvallalaug.
5 Unnið verður að bættu aðgengi fatlaðs fólks að stofnunum bæjarins.
3 Unnið verður áfram að uppbygginu eftirlitskerfis við loftmælingar í Hafnarfirði.
47 Hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í sameiginlegu verkefni sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu í uppbyggingu á gasgerðarstöð hjá Sorpu bs.
25 Lagt er til fjármagn til endurnýjunar búnaðar í stofnanir bæjarins.
1.000 Haldið verður áfram með uppbyggingu hjúkrunarheimilis í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar. (Fjármagnað með lántöku)
1.000 Farið verður í undirbúning á nýjum leik- og grunnskóla í Skarðshlíð. Fjárveiting vegna þessa kemur frá sölu lóða.
Millj. kr. Veitur:
30 Endurgerð heimæða vatnsveitu.
4 Endurnýjaðar verða girðingar við vatnsbólið í Kaldárbotnum.
3 Sett verður upp vatnsdælustöð í Skarðshlíð.
5 Endurgerð heimæða fráveitu.
30 Farið í framkvæmdir í tengslum við endurnýjanir lagna í Lækjargötu.
16,5 Hafin verður vinna við fóðrun lagna í miðbæ og Suðurbæ.
50 Hafin verður vinna við nýjar fráveitulagnir á Völlunum.
7 Farið verður í lagfæringar á fráveitudælubrunnum.
5 Farið verður í lagfæringar á húsnæði fráveitu.
Millj. kr. Húsnæðisskrifstofa:
200 Lengi hefur verið ljóst að samsetning íbúða er ekki í samræmi við þarfir umsækjenda og þess vegna er gert ráð fyrir framlagi að fjárhæð kr. 200 milljónir til endurfjárfestingar í kerfinu.
Millj. kr. Hafnarsjóður:
25 Uppbygging í Suðurhöfn

 

Ummæli

Ummæli

Tengdar greinar
- H1 -

Nýjustu greinar

H2