Er íbúalýðræði virkt í skipulagsmálum Hafnarfjarðar?

Sigurjón Elíasson skrifar:

Sigurjón Elíasson

Íbúar Hafnarfjarðar hafa í tveimur nýlegum skipulagsmálum, verið hundsaðir í formlegum athugasemdum við deiliskipulagstillögur; Fornubúðir og Dvergsreit. En í því síðara komu fram athugasemdir frá 23 aðilum og enginn þeirra fékk hljómgrunn hjá bæjaryfirvöldum. Og nú er enn farið af stað.

Á íbúafundi um endurskoðun deiliskipulags miðbæjar í Bæjarbíói, þann 17.9.2019 má segja að þeim hugleiðingum sem þar fram komu hafi einfaldlega verð hafnað af fundargestum.

Af hverju var andstaðan við þessar „hugmyndir“ svona kröftug. Gæti það verið að sjónarmið íbúa Hafnarfjarðar hafi hvergi fengið hljómgrunn í undirbúningsferlinu. Skoðum það nánar.

Skipaður var starfshópur um skipulag miðbæjar Hafnarfjarðar sem að langmestu leyti var skipaður fólki úr pólitíkinni, atvinnulífinu og skipulagsgeiranum. Starfshópurinn hafði eftirfarandi hlutverk, samkvæmt erindisbréfi „Starfshópurinn skal vinna að og koma með tillögu að aðferðafræði við áframhaldandi vinnu við skipulag miðbæjarins. m.a. á grundvelli þessara gagna, móta stefnu um hvort unnið verði að opinni samkeppni um deiliskipulag miðbæjarins eða hvort unnið verði áfram að deiliskipulagi miðbæjarins á grundvelli þeirrar vinnu sem liggur fyrir. Til grundvallar þessarar vinnu starfshópsins skal höfð hliðsjón af aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025, gildandi deiliskipulagi Miðbæjar Hafnarfjarðar frá 2001 og skýrslu vinnuhóps um þéttingu byggðar. Jafnframt skal taka mið af fyrirliggjandi tillögum að uppbyggingu miðbæjarins sem unnar voru 2018“.

Þær tillögur sem hér er vísað til eru tillögur frá þremur arkitektastofum sem valdar voru af handahófi – dregnar upp úr hatti á skrifstofu bæjaryfirvalda Hafnarfjarðar. Síðan var fjórðu arkitektastofunni „falið það verkefni að skoða þær hugmyndir að þróun miðbæjarins sem þegar voru fram komnar frá þremur arkitektastofum, og leggja mat á hvort opin hugmyndasamkeppni um miðbæinn myndi skila öðrum tillögum en þegar hafa verið lagðar fram.“

Í drögum að skýrslu umrædds starfshóps, kemur fram að starfshópurinn er sammála þeirri niðurstöðu sem fram kemur í skýrslu fjórðu arkitektastofunnar, „að óvíst er hvort betri tillögur en þær sem liggja fyrir komi út úr samkeppni“. „Jafnframt leggur starfshópurinn til að ein tilnefnd arkitektastofa vinni áfram skv. forskrift starfshópsins“. (sjá drög að skýrslu á vef Hafnarfjarðarbæjar)

Þegar hér er komið við sögu þá hefur aðkoma skipulagsyfirvalda og arkitektastofa verið afgerandi og nánast engin aðkoma almennra íbúa. Þau gögn sem hingað til hafa verið höfð til hliðsjónar hafa byggt á miklu byggarmagni og háhýsum. Umræddar lóðir eru að langmestu leyti nú þegar í eigu Hafnarfjarðarbæjar og bæjaryfirvöldum í lófa lagið að minnka „hámark“ byggingarmagn þeirra lóða. Allar þrjár tillögurnar eru keimlíkar í grunninn og allar ónothæfar í dag. Minnt er á, eins og fram kom á kynningarfundinum í Bæjarbíói, að; „Deiliskipulag á gjarnan að endurspegla samtímann og því mikilvægt að þau séu endurskoðuð reglulega“. Fram kom á fundinum, einlægur vilji bæjarbúa til að hlúa að þeim gildum sem hinn einstæði miðbær Hafnarfjarðar stendur fyrir. Yfirfara þarf gildismat fyrir miðbæ Hafnarfjarðar og vinna út frá allt öðrum forsendum en gert er í þessum hugmyndum. Hugum að opinni samkeppni, hlustum á vilja íbúa og hleypum fleiri að borðinu með hugmyndir að góðum miðbæ.

Sigurjón Elíasson, íbúi við Lækjargötu.

Ummæli

Ummæli

Skilja eftir athugarsemd

Please enter your comment!
Please enter your name here