Litlar en fjölbreyttar íbúðir á þróunarreitum Hamranesshverfis

Litlar íbúðir og fjölbreytileiki einkennir þróunarreiti ef marka má tillögur

Úr tillögum GP arkitekta.

Á síðasta ári var auglýst eftir umsóknum að hönnun og byggingu á þróunarreitum 1-4 á nýju byggingarsvæði, Hamranesi I, sem er framhald af Skarðshlíðarhverfinu. Uppbygging á Hamranessvæði skiptist í þrjá áfanga en gert er ráð fyrir um 540 íbúðum á svæðinu.

Hér má sjá hvar hverfið er. Hamranesið sjálft neðst til vinstri á mynd og Ásvallabrautin til hægri.

Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum 22. janúar að auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir reiti 6,10 og 11 og reiti 7, 8 og 9 og samþykkti skipulags- og byggingarráð sl. föstudag deiliskipulagið eftir umsagnarferli. Greinargerð með skipulagi reita 7, 8 og 9 má lesa hér. Hefur reitum 7, 8 og 9 verið úthlutað til íbúðafélagsins Bjargs sem hefur látið teikna húsin á reitina en reitir 6, 10 og 11 verða auglýstur til verktaka.

Reitir 1-4 eru þróunarreitirnir sem úthlutað hefur verið. Á reit 5 er gert ráð fyrir leikskóla. Bjarg íbúðafélag hefur fengið  úthutað reitum 7, 8 og 9 og teiknað á þeim hús. Reitir 6, 10 og 11 verða auglýstir til verktaka undir fjölbýlishús.

Breyting á aðalskipulagi frá 2013

Verið er að gera breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar fyrir Hamranes þar sem svæðum sem nú eru merkt VÞ11, verslunar- og þjónustusvæði, S34, samfélagsþjónusta og ÍB13, íbúðarsvæði er breytt í M3, miðbær/miðsvæði.

Fjölbreytt búsetuform

Gert verður ráð fyrir blandaðri byggð í Hamranesi þar sem fjölbreytt búsetuform er í boði. Verslun og þjónusta ásamt samfélagsþjónustu. Markmið breytinganna er að skipuleggja svæði sem mætt getur framtíðar íbúðarþörf. Gert er ráð fyrir að fullbyggt rúmi landsvæðið 1200-1500 íbúðir. Mikilvægt er að Hamranesið verði þróað og byggt í áföngum og að á deiliskipulagsstigi skuli gæta að yfirbragði byggðar og tryggja að fjölbreyttni í húsagerð og íbúðarvali verði uppfyllt. Uppbygging hefst meðfram Ásvallabrautinni sem næst núverandi byggð við Velli og Skarðshlíð. Sú uppbygging styður við þá byggð sem fyrir er og veitir möguleika á að nýta innviði.

Tólf umsóknir um fjórar lóðir

Alls bárust tólf umsóknir um þessar fjórar lóðir en umsækjendur þurftu að gera grein fyrir áformum sínum á lóðunum og voru umsóknirnar metnar með tilliti til þeirra áforma.

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 27. febrúar sl. að farið verði í viðræður við umsækjendur að þróunarreitum 1-4 og samþykkti svo á fundi sínum sl. fimmtudag að leggja til við bæjarstjórn að úthluta eftirtöldum aðilum þróunarreiti:

  • Reitur 1 – Arkís Verkís og Circular solutions – 75 einingar/íbúðir,
  • Reitur 2 – Verkland, VSÓ ráðgjöf, Tendra og Klinka – 50 einingar/íbúðir,
  • Reitur 3 – Rafael Pereira Campos de Pinho, Vaxtarhús – 75 einingar/íbúðir
  • Reitur 4 – GP arkitektar – Ný gerð fjölbýlishúsa – 110-130 einingar/íbúðir.

Þá samþykkti bæjarráð að farið verði í viðræður við þrjá aðila um möguleika á öðrum þróunarreitum á svæðinu:

  • Arkþing Nordic, Þingvangur og Efla
  • Lifandi samfélag, Sighvatur Lárusson og Steypustöðin
  • Skipan og Arkitektar ehf.

GP arkitektar gera tillögu að nýrri gerð fjölbýlishúsa – R4

Meðal þeirra sem fá vilyrði fyrir úthlutun er GP arkitektar með samstarfsaðilum. Tillagan er að byggja allt að 4 hæða hús þar sem höfð eru helstu gæði sérbýlis að leiðarljósi, sem dæmi einangrun, næði og aflokaðan garð/svalir.

Hugmynd að útliti húsa, horft til suðurs.

Guðni Pálsson arkitekt segir vinkilformið valið, þar sem það er auðvelt að raða íbúðum þannig saman að öll rýmin snúi að garði eða svölum – en samt viðhalda næði. Vegna þess að ytri veggur vinkilsins er gluggalaus.

Íbúðum er raðað óreglulega sitt hvoru megin við gang. Gangurinn verður því meira  eins og lítil gata þar sem dagsljós flæðir á milli ibúða sem eru ekki alltaf sambyggðar. Þetta skapar mikla fjölbreytni í innra  og ytra útliti hússins.

Vinkilformið er valið, þar sem það er auðvelt að raða íbúðum þannig saman að öll rýmin snúi að garði eða svölum.

Í hverri einingu er gert ráð fyrir 36 íbúðum, miðað við eitt stigahús og eina lyftu. Hver eining er hæst 4 hæðir og lækkar niður í 2 hæðir.

Hér sést vel hið fjölbreytilega form bygginganna. Þak eftstu hæða er lyft yfir stofuálmu.

Hver eining er um 3.500 m² fyrir utan svalir og skiptist eftirfarandi:
6 stk. 35 m², 3 stk. 60 m², 6 stk. 74 m² og 21 stk. 83 m².

Fjarðarfréttir mun kynna áform hinna lóðarhafanna þegar þau berast.

 

Ummæli

Ummæli