fbpx
Mánudagur, maí 20, 2024
HeimFréttirPólitíkTillögur að breyttri forgangsröðun

Tillögur að breyttri forgangsröðun

Tillögur fulltrúa minnihlutans í bæjarstjórn Hafnarfjarðar um áherslur í fjármálum

Fjárhagsáætlun sú sem nú er til um­­ræðu ber þess skýr merki að fram­undan eru kosningar enda er stillt upp miklum loforðum um dýrar fjárfestingar m.a. í íþróttamannvirkjum. Alls eru sett fram loforð um að tæplega 20 millj­örðum verði varið í framkvæmdir á næstu 4 árum. Mikilvægt er að bæjar­búar og allir sem hafa hagsmuni af framgangi einstakra verkefna sem sett eru fram und­­ir þessum formerkjum séu með­vitað­ir um að ef fyrirliggjandi áætlun á að standast má lítið sem ekkert bregða út af í rekstrarumhverfi sveitar­félaga og ekkert svigrúm er í reynd skilið eftir fyrir önnur verkefni sem kann að reynast nauðsynlegt að ráðast í á næstu árum. Með þessari áætlun eru sömuleiðis allar fyrri yfirlýsingar um stórfelldar niður­greiðslur skulda felldar út af borðinu.

Við getum því ekki með nokkru móti tekið undir það að þessi tillögugerð sé til marks um yfirvegaða og góða fjármálastjórn sem byggi á raunhæfum forsendum. Teljum við þvert á móti að með þessari áætlun sé gerð tilraun til að lofa langt umfram það sem efni standa til og skapa þannig óraunhæfar vænt­ingar hjá fjölda hagsmunaaðila, m.a. frjálsra félagasamtaka í bænum, innan skólasamfélagsins og meðal íbúa þeirra hverfa sem helst þurfa á nauðsynlegum innviðaframkvæmdum að halda.

Þörf fyrir uppbyggingu í leikskólamálum

Þá er mikilvægt að fram komi að ef ekki hefði verið fyrir tillögur fulltrúa minnihlutans í umhverfis- og framkvæmdaráði hefði ekki verið gert ráð fyrir byggingu leikskóla í Suðurbæ í fyrirliggjandi áætlun né eðlilegri fjárfestingu í húsnæðismálum, m.a. kaupum á félagslegum íbúðum til lausnar á þeim gríðarlega uppsafnaða vanda sem er til staðar í þeim málaflokki.

Í áætluninni er ekki gert ráð fyrir lækkun inntökualdurs barna í leik­skólum en nú þegar hafa mörg sveitar­félög náð því markmiði að tryggja öllum börnum leikskóladvöl við 12 mánaða aldur og enn fleiri eru að vinna markvisst að því að ná því markmiði. Ætli Hafnarfjörður að standast saman­burð við önnur sveitarfélög hvað þjón­ustu við barnafjölskyldur snertir verður bæjarstjórn að breyta áherslum sínum, snúa af stefnu niðurskurðar í leikskólamálum og byrja að byggja upp til framtíðar.

Umhverfismálin eiga ekki að vera afgangsstærð

Árið 2013 var samþykkt ný um­­hverfis- og auðlindastefna fyrir Hafnar­fjörð. Því miður hefur henni ekki verið fylgt eftir á því kjörtímabili sem nú er senn að ljúka og umhverfis­málin verið algjör afgangsstærð í forgangsröðun þess meirihluta sem nú er við völd í bænum. Fyrir liggja drög að endur­skoðaðri umhverfis- og auðlindastefnu og aðgerðaráætlun til næstu fjögurra ára. Þar sem nú fer fram vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir sama tímabil teljum við með öllu óeðlilegt að sú stefnumörkun sé hvergi lögð til grund­vallar og ráð sé fyrir gert að hrinda í framkvæmd þeim verkefnum sem þar eru tilgreind.

Leggjum við því til breytingar á fyrirliggjandi drögum að fjárhagsáætlun hvað þetta snertir og leggjum til að bæjarstjórn undirstriki alvöru sína í mála­flokknum með því að tryggja lág­marksfjármögnun málaflokksins til jafns við önnur mikilvæg verkefni.

Sköpum sátt um forgangsröðun verkefna í íþrótta- og tómstundamálum

Á fundi bæjarráðs þann 16. nóvember sl. lögðum við fram tillögur að breyt­ingum á fjárhagsáætlun til næstu fjög­urra ára. Lögðum við einnig til að óháður aðili verði fenginn til að taka út aðstöðu og greina hvar helst er þörf fyrir viðbótaruppbyggingu í íþrótta- og tómstundamálum barna og unglinga í Hafnarfirði, aukinn rekstrarstuðning eða aðgerðir til að koma á fót nýrri starfsemi. Sérstaklega teljum við mikilvægt að greina þörf fyrir upp­byggingu helstu innviða eftir svæðum innan bæjarins, með það að markmiði að tryggja að börn í Hafnarfirði búi við sambærileg tækifæri til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi óháð búsetu innan svæðisins. Á grundvelli niðurstöðu þeirrar vinnu, sem ekki ætti að þurfa að taka nema í mesta lagi nokkrar vikur, yrði síðan tekin endanleg ákvörðun um forgangs­röðun verkefna sem m.a. hafa komið fram í tillögum ÍBH og eftir atvikum öðrum hagsmunaaðilum sem sinna tómstundastarfi barna og unglinga í Hafnarfirði. Vonumst við til að með þess­ari vinnu verði hægt að skapa meiri sátt um forgangsröðun stærri fram­kvæmda sem fyrirhugaðar eru á næstu árum.

Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi
Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi
Adda María Jóhannsdóttir, bæjarfulltrúi
Margrét Gauja Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi

Ummæli

Ummæli

Tengdar greinar
- H1 -

Nýjustu greinar

H2