Undirrituðu viljayfirlýsingu um að húsnæði Tækniskólans verði í Hafnarfirði

Bæjarfulltrúar hafa ekki verið upplýstir um mögulegan kostnað Hafnarfjarðarbæjar

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra, Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstóri, Lilja D Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra og Egill Jónsson, formaður stjórnar Tækniskólans ehf.

Fulltrúar stjórnvalda, bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og Tækniskólans undirrituðu nýlega viljayfirlýsingu um byggingu framtíðarhúsnæðis fyrir skólann við Suðurhöfnina í Hafnarfirði.

Í tilkynningu segir að þörf Tækniskólans fyrir nýtt húsnæði sé mjög brýn, enda starfi hann nú í níu byggingum víða um höfuðborgarsvæðið. Með nýrri skólabyggingu er ætlunin að sameina starfsemina undir einu þaki, í nútímalegu húsnæði sem uppfyllir þarfir skólans og nemenda hans.

Stefnt er að því að niðurstaða greiningarvinnu liggi fyrir í lok nóvember 2021

Lilja D. Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra, Bjarni Benediktsson fjármála- og efnahagsráðherra, Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðar og Egill Jónsson stjórnarformaður Tækniskólans skrifuðu undir yfirlýsinguna.

Í henni sammælast þau um að skipa fulltrúa í verkefnastjórn, rýna fyrirliggjandi þarfagreiningar og tillögur um fyrirkomulag eignarhalds og fjármögnun verkefnisins.

Hafnarfjarðarbær leggur fram stofnfjárframleg í formi lóðar án kvaða og gjalda og beint fjárframlag

Þá staðfestir Hafnarfjarðarbær vilja bæjaryfirvalda til að leggja fram stofnfjárframlag frá bænum í formi lóðar án kvaða og gjalda, ásamt beinu fjárframlagi samkvæmt nánara samkomulagi þar um. Stefnt er að því að niðurstaða greiningarvinnu liggi fyrir í lok nóvember 2021. Ekki kemur fram hver mögulegur kostnaður Hafnarfjarðarbær verði.

Upplýsingaskortur gagnrýndur í bæjarráði

Málið var tekið fyrir á fundi bæjarráðs í morgun þar sem fagnað var vilja Tækniskólans að framtíðarhúsnæði hans verði í Hafnarfirði. En einnig var kallað eftir upplýsingum um áætlaðan kostnað Hafnarfjarðarbæjar.

Í bókun frá fulltrúa Samfylkingar kemur fram að erindi frá skólanum hafa verið tekið fyrir á fundi bæjarráðs þann 11. febrúar sl. þar sem ákveðið var að fela utanaðkomandi aðila verkefnastjórn samningaviðræðna við lóðarhafa og fulltrúa skólans.

Málið hafi ekki komið inn á borð bæjarráðs síðan en nú sé lögð fram undirrituð viljayfirlýsing milli Tækniskólans og Hafnarfjarðarbæjar um samstarf um framtíðarhúsnæði.

Ýmsu sé þó ósvarað um fjármögnun verkefnisins, kostnaðarþátttöku ríkisins og eignarhald.

Þá hefur ekki komið fram hvernig viðræður við lóðarhafa hafa þróast. „Allt voru þetta þó atriði sem bæjarráð var sammála um að mikilvægt væri að kæmu fram áður en lengra væri haldið,“ segir í bókuninni.

Óskaði fulltrúi Samfylkingarinnar eftir að þau gögn sem þegar liggja fyrir verði birt bæjarráði og lagði áherslu á að næstu skref verði unnin á opinn og lýðræðislegan hátt þannig að fulltrúar allra flokka sem sæti eiga í bæjarstjórn séu upplýstir um framgang verkefnisins.

Fulltrúi Viðreisnar óskar einnig eftir því að upplýst verði um söluverðmæti lóðarinnar sem Hafnarfjarðarbær leggur til ásamt því að upplýst verði hversu mikill annar kostnaður gæti numið sem gæti fallið á Hafnarfjarðarbæ vegna verkefninsins.

„Bygging nýs Tækniskóla er löngu tímabær, enda er núverandi húsnæði óheppilegt og löngu sprungið. Aðsókn í skólann hefur aukist mikið, rétt eins og aðsókn í starfs- og tækninám hefur gert almennt. Á undanförnum árum hefur mikil viðhorfs- og kerfisbreyting orðið og okkur hefur á kjörtímabilinu tekist að raungera áratugagamlan draum um að auka vægi starfs- og verkmenntunar í landinu. Þeim árangri fagna ég mjög, en við þurfum að halda áfram og tryggja að verkmenntaskólarnir búi við góðar aðstæður,“ sagði Lilja D. Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra í tilkynningu.

„Það er gríðarlega ánægjulegt að sjá vaxandi aðsókn í Tækniskólann, þar sem margar af undirstöðugreinum okkar samfélags eru kenndar. Samhliða fjölgun á þessu mikilvæga sviði skiptir máli að aðstaða til náms og kennslu þróist og stækki í takt við þarfirnar. Undirritunin í dag er stór áfangi og byrjunarreitur á þeirri góðu vegferð sem fram undan er,“ sagði Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra í tilkynningu.

„Hugmyndafræði Tækniskólans um tengingu hans við umhverfi sitt fellur afar vel að uppbyggingunni og því rammaskipulagi sem liggur fyrir á svæðinu. Það er trú okkar að bygging Tækniskólans við Suðurhöfnina verði mikið gæfuspor bæði fyrir skólann og Hafnarfjörð,“ sagði Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri Hafnarfjarðar í tilkynningu.

Egill Jónsson, formaður stjórnar Tækniskólans segir undirritunina marka tímamót. „Þetta er mikill gleðidagur, því núverandi skólabyggingar dreifast um höfuðborgarsvæðið og eru allt að 75 ára gamlar. Nú byggjum við til framtíðar og styðjumst við hugmyndafræði sem hefur reynst vel um allan heim. Við höfum undirbúið verkefnið vel og erum sannfærð um að ný skólabygging muni stórefla starfs- og tækninám í landinu,“ sagði Egill í tilkynningu.

 

Ummæli

Ummæli