fbpx
Fimmtudagur, júní 13, 2024
HeimFréttir66% af tekjuafgangi Hafnarfjarðar kemur frá veitum og höfninni

66% af tekjuafgangi Hafnarfjarðar kemur frá veitum og höfninni

426 milljón kr. hagnaður af rekstri bæjarstjóðs

Ársreikningur Hafnarfjarðarkaupstaðar fyrir árið 2019 hefur verið lagður fram.

Þar kemur fram að rekstrarafgangur nam 1.236 milljónum króna fyrir A og B hluta bæjarsjóðs en aðeins 426 milljónum frá rekstri bæjarsjóð og því kom 66% af rekstrafganginum frá rekstri Vatnsveitu Hafnarfjarðar sem skilaði 203 millj. kr. í hagnað, Fráveitu Hafnarfjarðar sem skilaði 378 millj. kr. í hagnað og Hafnarfjarðarhöfn sem skilaði 282 millj. kr. í hagnað.

Tekjur og gjöld hækka frá fyrra ári en breyting á lífeyrisskuldbindingum lækkar um 303 millj. kr. frá síðasta ári og er mun lægri en áætlað var. Hagnaður fyrir fjármagnsliði verður þó lægri en árið 2018. Mestu munar um hækkun annars rekstrarkostnaðar bæjarsjóðs sem hækkar um 1,1 milljarð kr.

Auknar skatttekjur á íbúa

Skatttekjur hafa aukist mikið undanfarin ár og því hefur skuldahlutfall og skuldaviðmið lækkað. Skatttekjur á hvern íbúa hafa aukist úr 585 kr. á hvern íbúa 2015 í 794 kr. á hvern íbúa 2019 eða um 35,7% á sama tíma og útgjöld Hafnarfjarðarbæjar til launa hafa hækkað um 26% á hvern íbúa.

Voru skatttekjur bæjarsjóðs árið 2019 21,1 milljarður kr. og hafði hækkað um 5,6% á milli ára á meðan rekstrargjöld jukust um 8,5%.

Skuldaviðmið óbreytt á milli ára en skuldahlutfall lækkar örlítið

Skuldahlutfall, þ.e. hlutfall skulda af rekstrartekjum, lækkar örlítið og fer úr 161% í 159%. Skuldaviðmið lækkar hins vegar ekki og er óbreytt 112%.

Heildarskuldir og skuldbindingar námu samtals 45.300 milljónum króna og hækkuðu um 2.109 milljónir króna á milli ára.

Veltufé frá rekstri lækkar

Veltufé frá rekstri A- og B-hluta bæjarsjóðs var um 3,4 milljarðar króna eða 11,9% af heildartekjum en aðeins um 2,1 milljarður hjá aðalsjóði sem er um 8,1% af heildartekjum aðalsjóðs. Lækkar veltuféð hjá aðalsjóði um 23,2% og um 12,1 hjá A- og B-hluta

Mikill hagnaður Vatnsveitu og Fráveitu og 70% af rekstrarafgangi Hafnarfjarðarkaupstaðar

Hagnaður af rekstri Vatnsveitu og Fráveitu er enn eitt árið umfram áætlun og er hagnaður Fráveitu 378,5 millj. kr. sem er um 44,4% af rekstrartekjum. Hagnaður Vatnsveitu er 202,4 millj. kr. sem er 44,2% af rekstrartekjum veitunnar.

Er hagnaður Vatnsveitunnar 27% hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Þá skilaði Hafnarsjóður 282,9 millj. kr. hagnaði en samtals skiluðu þessi þrjú B-hluta fyrirtæki 863,8 millj. kr. hagnaði sem er tæplega 70% af rekstrarafgangi A- og B-hluta bæjarsjóðs.

Staða þessara fyrirtækja er einnig mjög góð og skuldar Vatnsveitan t.d. aðeins 6 milljónir kr., Hafnarfjarðarhöfn skuldar 496 milljónir kr. en Fráveitan skuldar 1.994 milljónir kr. en eigið fé hennar er 1.098 milljónir kr.

Húsnæðisskrifstofan er svo fimmta B-hluta fyrirtækið en þar eru skuldirnar hins vegar 3.591 milljón kr. og nam tap á rekstri hennar 54,3 milljónum kr.

Fjárfestingar

Fjárfestingar bæjarsjóðs á árinu 2019 námu 3.428 milljónum króna en meðal helstu framkvæmda voru:

  • 1.258.262.000  Skarðshlíðarskóli
  •    873.527.000  Kostnaður við lóðir og framkvæmdir
  •   (528.188.000) Gatnagerðargjöld og byggingarréttur
  •    759.687.000  Kaplakriki
  •    120.274.000  Leikskólar
  •     85.377.000  St. Jó. Suðurgata 41
  •     47.199.000  Skólar, ýmislegt
  •     26.553.000  Bláfjöll

Þá nam kaupverð íbúða Húsnæðisskrifstofu um 243 milljónum króna. Framkvæmdir við hafnarmannvirki og lóðir kostuðu nettó 73,6 milljónir króna auk þess sem Vatnsveitan fjárfesti í heimæðum fyrir 53,3 millj. kr. og Vatnsveitan í dæluhúsi og fráveitukerfi fyrir 44,5 millj. kr..

Ársreikning Hafnarfjarðarbæjar má nálgast hér. 

Í takti við áætlun segir bæjarstjóri

„Við höfum stigið varfærin og ábyrg skref í rekstri sveitarfélagsins. Niðurstöður ársreiknings 2019 eru í takti við áætlanir okkar og samræmist markmiðum um ábyrga fjármálastjórn og vel ígrundaðar ákvarðanir“ segir Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri í fréttatilkynningu.

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri

„Ég er sannfærð um að traustur rekstur síðustu ára og samstaða og einhugur stjórnenda og starfsfólks muni koma sveitarfélaginu í gegnum þær þrengingar sem Covid19 faraldurinn hefur í för með sér. Áhersla verður lögð á innspýtingu fjármagns á þeim stöðum sem koma hjólum atvinnulífs og efnahags á skrið að nýju. Þannig hyggjumst við flýta framkvæmdum og endurbótum, forgangsraða verkefnum út frá breyttum forsendum og fjölga atvinnuúrræðum. Augljóslega eru forsendur fjárhagsáætlunar 2020 brostnar að miklu leyti og ljóst að áætlanir munu taka miklum breytingum á komandi vikum og mánuðum. Útsvarstekjur munu skerðast , gjalddagar færast til og útgjöld aukast. Þetta verður stórt viðfangsefni sem mun hafa umtalsverð áhrif á rekstur bæjarfélagsins. En við höfum bæði burði og getu til að lágmarka neikvæð áhrif á þjónustu við íbúa og uppbyggingu innviða,” segir bæjarstjóri.

Ummæli

Ummæli

Tengdar greinar
- H1 -

Nýjustu greinar

H2